Geloof en Werk

10528

De reactie van Sheikh Aboe Ismail op de Facebook-poll over Geloof en werk

Overal in de Koran en Soennah lezen wij dat het geloof het leven van een persoon makkelijker maakt. Zo zegt Allah bijvoorbeeld (interpretatie van de betekenis):

“Wij hebben de Koran niet aan jou neergezonden om jou te vermoeien.”

(Soerat Taa-Haa: 2)

Het geloof zelf kan nooit een aanleiding zijn voor problemen. Is er toch sprake van problemen, dan ligt het aan iets anders.

Bijvoorbeeld iemand wil op zijn werk bidden. Zich 5 minuten terugtrekken voor het gebed. Waarom zou een werkgever dit een probleem vinden? Gunt diezelfde werkgever andere werknemers niet de tijd en ruimte om een sigaret op te steken? Waarom zou hij dan een moslim niet 5 minuten gunnen om zijn gebed te verrichten? Waarom zou een werknemer problemen hebben met een moslim die extra motivatie en inspiratie haalt uit zijn geloof om zijn werk nog beter te verrichten?

Soms kan het probleem ook aan de moslim zelf liggen. Bijvoorbeeld door het stellen van allerlei eisen die door de werkgever als lastig worden ervaren, zoals een aparte wassings- en gebedsruimte. Het zal fijn zijn als zoiets geregeld kan worden, maar het is geen must om het gebed te verrichten. Verder moet een moslim erop waken dat de werkrelatie en verstandhouding met de werkgever altijd goed blijft. Hij moet de werkgever niet tegen zich in het harnas jagen door bijvoorbeeld steeds te laat te komen en slecht werk te leveren. Dit soort gedrag motiveert de werkgever niet om zich flexibel en redelijk op te stellen. Een werknemer die zich voorbeeldig gedraagt en goed werk levert, moedigt de werkgever aan tot meer welwillendheid en medewerking.

Ik adviseer altijd in geval van conflicten tussen werknemer en werkgever om met elkaar te gaan zitten en zaken te bespreken. Met praten kom je nader tot elkaar en kweek je begrip voor elkaars standpunten. In het zesde jaar van al-Hidjrah liep een confrontatie tussen de moslims en niet-moslims bijna uit op een slagveld, maar de Profeet (vrede zij met hem) wist dit te voorkomen door in gesprek te gaan met de tegenpartij en op zoek te gaan naar oplossingen waarin iedereen zich kon vinden.

De Profeet wist tegen alle verwachtingen in een vredesakkoord met de niet-moslims te bereiken. Hij gebruikte hiervoor goed gedrag en geduld. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Vergeld (het slechte) met dat wat beter is. En dan zal diegene met wie jij in vijandschap verkeerde, als een naaste vriend worden. En dit wordt aan niemand gegeven, behalve aan degenen die geduldig zijn.”

(Soerat Foessilat: 34-35)

Sheikh Aboe Ismail