Gelovigen zijn elkanders spiegel

11452

In de Naam van Allah, de Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle. Moge vrede en zegeningen op onze Profeet Mohamed, diens familie en metgezellen zijn.

Op gezag van Aboe Hoerayrah is verhaald dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: “De gelovige is de spiegel voor de gelovige.”

(Aboe Daawoed)

Een spiegel is dat waar je in kijkt en voor staat om te zien of je er fatsoenlijk uitziet of een verandering nodig hebt. Wanneer iemand zijn huis wil verlaten, dan staat hij voor de spiegel omdat er mogelijk iets aan zichzelf veranderd moet worden, iets van zijn kleding verwijderd moet worden of iets dergelijks. Het is een goede zaak om een aangenaam uiterlijk te hebben in de aanwezigheid van andere mensen. Er is echter ook een figuurlijke betekenis van een spiegel die jou jouw tekorten laat zien, en dat is je moslimbroeder of zuster.

De gelovige is een spiegel voor zijn medebroeder. Jouw broeder kent de fouten en tekortkomingen die je kunt bezitten en dus informeert hij jou hierover, zodat jij kan accepteren wat hij jou vertelt. Dit is een aanmoediging om te accepteren wat jouw broeder jou voorspiegelt. Een spiegelbeeld dat de verfraaiingen van je innerlijke en uiterlijke verschijning met zich meebrengen. Ook ziet hij zaken in jou die jij zelf niet kunt zien.

Iemand kan denken dat hij compleet is en geen fouten bezit. Terwijl zijn oprechte moslimbroeder ziet dat hij fouten en tekortkomingen heeft en hem opdraagt om deze recht te zetten. Beperk jezelf dus niet alleen tot je eigen veronderstellingen en afwegingen, maar raadpleeg jouw broeder en luister naar het advies dat hij jou geeft.

In deze overlevering staan twee belangrijke zaken:

  1. Een persoon moet het advies van zijn oprechte broeder accepteren wanneer hij tekorten in hem ziet en hem hierin corrigeert.
  2. Het is verplicht voor de moslim om zijn broeder/zuster te adviseren en niet te zwijgen over wat hij in hem ziet aan gebreken en dergelijke of juist het tegenovergestelde ervan doen, namelijk hem te prijzen en te bedriegen door hem dingen (over hemzelf) te vertellen die niet waar zijn. Dit is bedrog en verraad. “De gelovige is de spiegel voor de gelovige,” hij ziet in hem zijn eigen beeld en wat hij nodig heeft om zichzelf te vervolmaken en te veranderen.

Sheikh Saalih Ibn Fawzaan al-Fawzaan (Tashiel ul-Ilmaam bi Fiqh il-Ahaadieth min Boeloegh il-Maraam)