Grappen over de scheiding

9085

Aboe Hoerayrah overlevert dat de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) heeft gezegd: "Er zijn drie zaken die menens zijn, of je ze nou serieus meent of voor de grap zegt, ze zijn serieus: het huwelijk, de echtscheiding en het (na scheiding) terugnemen van je vrouw."

Hiermee wordt gedoeld op een persoon die de scheiding uitspreekt en daarna zegt dat het een grap was. Met andere woorden, hij meende het niet op het moment dat hij de scheiding uitsprak. Dit wordt niet beschouwd als een grap! Deze drie zaken moeten namelijk serieus genomen worden, of je ze nu meent of niet. Zodra die woorden zijn geuit, vindt op dat moment de scheiding plaats.

Als dit niet het geval zou zijn, dan zou iedereen die scheidde van zijn vrouw kunnen zeggen dat het een grap was.

Zijn uitspraak: "Er zijn drie zaken die menens zijn, of je ze nou serieus meent of voor de grap zegt, ze zijn serieus…"doelt erop dat of een persoon het meent of dat hij een grap maakt, ze altijd serieus worden genomen en tot uitvoer worden gebracht. Het is dus niet gepast voor iemand om onzorgvuldig en nalatig te zijn in deze drie zaken en er grappen over te maken.

Over zijn uitspraak: "Het huwelijk, de echtscheiding en het (na scheiding) terugnemen van je vrouw…" hebben sommige geleerden ook de vrijlating van een slaaf toegevoegd. Hoewel hierover geen authentieke (Sahieh) overleveringen zijn. In cAwn ul-Macboed staat het volgende: "Aboe Bakr al-Macaarifie heeft gezegd: "Er is een verhaal met de toevoeging over het bevrijden van een slaaf, maar hieromtrent zijn geen authentieke overleveringen."

Als hij (Aboe Bakr al-Macaarifie) met deze woorden bedoelt dat deze overlevering niet Sahieh is omdat deze niet aan de voorwaarden daarvan voldoet, dan klopt dit. Maar als hij ervan uit ging dat deze overlevering zwak is, dan klopt zijn uitspraak niet. Want de overlevering is Hasan verklaard door at-Tirmidhie en door Sheikh al-Albaani die ondersteunende overleveringen hiervoor noemde.

De Sheikh werd de volgende vraag gesteld met betrekking tot dit specifiek punt: Hoe kan iemand grappen over het huwelijk?

De Sheikh antwoordde: "Dit is te vergelijken met een man die zijn dochter huwt aan iemand en vervolgens zegt dat hij alleen maar aan het grappen was en hij het niet meende."

Sheikh cAbdoel-Moehsin al-cAbbaad (Sharh Soenan Aboe Dawoed)