Haal geen oude koeien uit de sloot!

12995

Het huwelijk is een zaak die Allah de moslim heeft voorgeschreven. Bij het uitkiezen van een huwelijkspartner dient men dan ook secuur te zijn en opzoek te gaan naar een rechtschapen vrouw. Zo zegt de Profeet (vrede zij met hem): “Een vrouw wordt om vier redenen gehuwd; haar bezittingen, haar status, haar schoonheid en haar geloof. Trouw met hen om hun geloof, opdat je zult slagen.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

Men dient dus waakzaam te zijn bij het kiezen van de juiste partner. Hierbij is het de persoon gegeven om navraag te doen in familie- en vriendenkring naar de huidige religieuze gesteldheid van deze potentiële huwelijkspartner. Hierbij kan men dan vragen stellen als: Is ze waakzaam over het gebed? Draagt ze de Hidjaab? Welke ambities heeft ze? En soortgelijke vragen. Bevalt het hem, dan dient hij de stap te nemen om een huwelijk te initiëren.

Wat niet toegestaan is, is om in het verleden van een persoon te graven en haar uitvoerig aan de tand te voelen over eventuele begane zonden in het verleden. Mocht dit zich daadwerkelijk hebben voorgedaan, en deze persoon hier berouw voor hebben getoond, dan is het niemand gegeven om oude koeien uit de sloot te halen. De Profeet (vrede zij met hem) zei immers: “Degene die berouw heeft getoond voor een zonde, is als degene die geen zonde heeft gepleegd.”

(Ibn Maadjah)

Ook zei hij (vrede zij met hem): “Blijf weg van deze schandelijke zaken (d.w.z. zonden) die Allah heeft verboden. En als één van jullie wordt beproefd met het plegen van één van hen (d.w.z. de zonden), laat hem ze dan bedekken zoals Allah ze voor hem heeft bedekt.”

(al-Haakim)

Ondanks deze overleveringen zien we vaak dat men toch in het verleden van een persoon graait, zoekende naar een garantieverklaring dat deze persoon geen duister verleden heeft. Vaak wordt er dan gezegd dat men het niet over zijn hart krijgt om te trouwen met een persoon die in het verleden wellicht van alles op haar kerfstok had.

Kies jij er dus voor om met een persoon te trouwen, dan dien je te beseffen dat het tijdens of voor het huwelijk niet toegestaan is om (eventuele) zonden weer boven water te halen. Kun jij hier niet mee leven, en wil je “100% garantie”, dan dien je dit huwelijk niet door te zetten als je tijdens het huwelijk als een rechercheur je vrouw gaat ondervragen over haar verleden.

Kun je dit niet garanderen, initieer dan geen huwelijk met haar.

Team al-Yaqeen