Heer, Koning en God

3822

Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Zeg (o Mohammed): “Ik zoek toevlucht bij de Heer van de mensen. De Koning van de mensen. De God van de mensen.”

(Soerat an-Naas: 1-3)

Allah noemt hier drie zaken die onlosmakelijk en inherent verbonden zijn aan elkaar. Allah is de Heer van de mensen Die hen schiep en beheert, Hij is de Koning Die alles wat mensen nodig hebben bestiert, en Hij is God die als Enige Ware Aanbedene door de mensen wordt vergoddelijkt en geëerd.

Wie zegt te geloven in Allah, moet geloven in al deze drie zaken. Geloven in de Enigheid van Allah wat betreft Zijn Heerschappij, Koningschap en Godheid. Wie een deelgenoot naast Allah in één van deze zaken betrekt, heeft alle drie de zaken ontkracht. Wie één zaak breekt, heeft alle zaken gebroken. Want je moet ze als gelijken behandelen en op dezelfde manier belijden.

Imam Aboe Ismail