Herinnering aan de Adhkaar

18664
Het gedenken van Allah (Dhikr) brengt de dienaar dichter bij Hem. Het is één van de grootste en voornaamste daden van aanbidding en gehoorzaamheid. Het is een middel om in rang te stijgen. Allah heeft het gedenken van Hem niet beperkt. Het veelvuldig gedenken van Allah is zelfs aanbevolen. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):
“En gedenkt Allah veelvoudig. Hopelijk zullen jullie welslagen.”
(Soerat al-Djoemoecah: 10)
Ook zegt Hij (interpretatie van de betekenis):
“Voorwaar, de mannen die zich hebben overgegeven (aan Allah) en de vrouwen die zich hebben overgegeven en de gelovige mannen en de gelovige vrouwen en de gehoorzame mannen en de gehoorzame vrouwen en de waarachtige mannen en de waarachtige vrouwen en de geduldige mannen en de geduldige vrouwen en de ootmoedige mannen en de ootmoedige vrouwen en de bijdragen gevende mannen en de bijdragen gevende vrouwen en de vastende mannen en de vastende vrouwen en de mannen die over hun kuisheid waken en de vrouwen die (daarover) waken en de mannen die Allah veelvuldig gedenken en de vrouwen die gedenken: Allah heeft voor hen vergeving bereid en een geweldige beloning.”
(Soerat al-Ahzaab: 35)
Het gedenken van Allah brengt het hart tot rust. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):
(Zij zijn) degenen die gelovigen zijn en wiens harten tot rust komen door het gedenken van Allah. Weet: door het gedenken van Allah komen de harten tot rust.”
(Soerat ar-Racd: 28)
Hetgeen bijdraagt aan het uit het hoofd leren van de Adhkaar is het achterhalen van de zaken die tot vergeetachtigheid en onachtzaamheid leiden. Hierbij kun je denken aan de volgende zaken.
1. Adhkaar altijd uit een boekje oplezen.
2. Bezig zijn met wereldse zaken ten koste van de ochtend- en avondAdhkaar.
3. Onwetendheid wat betreft de voordelen van de Adhkaar. Niet weten dat hierdoor bescherming verkregen kan worden en beloningen in het Hiernamaals behaald kunnen worden, waaronder de Weltevredenheid van Allah.
4. Het begaan van zonden die effect hebben op het hart van een persoon en hem afhouden van het gedenken van Allah.
5. Niet precies weten wanneer deze Adhkaar verricht moeten worden.
Hoe kunnen wij de voorgenoemde problemen verhelpen?
1. Leer de belangrijkste Adhkaar uit je hoofd, zodat jij ze overal en altijd kan opnoemen.
2. Probeer te achterhalen wat de betekenis is van de woorden die jij opnoemt. Dit zal zeker bijdragen aan het verbeteren van de toestand van je hart.
3. Kies altijd een tijdstip uit om deze Adhkaar te verrichten. Probeer dit vast te houden.
4. Achterhaal aan de hand van de Koran en de Soennah wat de beloning is van de Adhkaar. Dit zal ongetwijfeld motiverend voor jou werken.
5. Blijf weg van de zonden. Dit zal je hart zuiver en oprecht houden en jouw verlangen naar het gedenken van Allah vergroten.
6. Lees de verhalen van de vrome voorgangers die van het gedenken van Allah hun dagtaak hebben gemaakt. Dit zal bemoedigend werken.
7. Ga op zoek naar deugdzame vrienden die een extra stimulans voor jou kunnen zijn voor het gedenken van Allah.
Boeken die het belang van al-Adhkaar behandelen zijn onder meer:
1. “Al-Adhkaar” van Imam an-Nawawi
2. “Al-Kalim ut-Tayyib” van Sheikh al-Islaam Ibn Taymiyah
3. “Al-Waabil us-Sayyib” van Ibn Qayyim al-Jawziyyah
4. “Toehfat udh-Dhaakirien” van ash-Shawkaani
5. “Toehfat ul-Akhyaar” van Sheikh Ibn Baaz
6. “Fiqh ul-Adciyah wal-Adhkaar” van Sheikh cAbdur-Razzaaq ibn cAbdoelmoehsin bin Hammaad al-cAbbaad
7. “Sahieh ul-Adhkaar wad-Doecaa’ ul-Moestadjaab” van Sheikh Moestafaa al-cAdawi.
En Allah weet het best.
Team al-Yaqeen