Het bruidspaar in de aanwezigheid van de gasten

7306

Het plaatsen van de bruid op een troon en haar echtgenoot naast haar laten zitten in het bijzijn van ongesluierde vrouwen, die hun schoonheid tonen, valt onder de geïnnoveerde zaken van deze tijd die verafschuwd worden. Dit kan ook gebeuren in het bijzijn van andere mannelijke familieleden.

Degenen die een ongeschonden en aangeboren karakter bezitten en een religieus gevoel van zelfrespect hebben, zijn bekend met de grote gevolgen die voortvloeien uit deze zaak. En ook weten zij welke wegen hiermee geopend worden voor de niet-Mahram mannen, namelijk de kwade gevolgen die het zien van verleidelijke, schaars geklede vrouwen met zich meebrengt. Daarom moet deze zaak verboden en volledig uitgeroeid worden vanwege de Fitnah die het teweegbrengt. En om de bijeenkomsten van vrouwen te beschermen tegen datgene wat tegen de zuivere islamitische Wetgeving ingaat.

Ik adviseer al mijn moslimbroeders om Allah te vrezen, zich te houden aan Zijn Wetten in alle zaken en bewust te zijn van al hetgeen Allah voor hen verboden heeft verklaard. Ook adviseer ik hen om zich te onthouden van de oorzaken van het kwaad en corruptie tijdens bruiloften en in andere zaken. Zoek het Welbehagen van Allah, de Verhevene, en vermijd de dingen die leiden naar Zijn Woede en Zijn Bestraffing.

Sheikh cAbdoel-cAziez ibn Baaz )Fataawa Islaamiyyah, boekdeel 5, blz.321)