Het jagen op dieren

10139

Jagen is toegestaan zolang dit voor een wettig belang is, zoals het nuttigen of het verkopen van de prooi waarop gejaagd is. Denk hierbij aan roofvogels, herten, hazen en andere zaken die toegestaan zijn om te nuttigen of te verkopen. Maar het alleen jagen om deze dieren te doden en ze vervolgens achter te laten, is niet toegestaan. Op z’n minst kunnen we stellen dat dit zeer afkeurenswaardig is. Het is namelijk niet toegestaan om te jagen op een eetbaar dier, als dit niet gepaard gaat met voordelen. Een voorbeeld hiervan is wanneer men dit dier wil nuttigen, de armen ermee wenst te voeden, het als geschenk wilt weggeven of het wilt verkopen. Het jagen als vermaak is daarentegen niet toegestaan. Dit siert een gelovige niet.

Er is overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) het heeft verboden om te jagen op dieren, tenzij men het dier nuttigt. Dus dat men het nuttigt en er op die manier voordeel uit haalt.

Dieren die niet genuttigd mogen worden en de mensen tot last zijn, mogen gedood worden. Men wordt zelfs voor beloond voor het doden hiervan. Als het dier de mensen niet tot last is, dan is het niet toegestaan om op het dier te jagen. Ongeacht of het gaat om een vos of een ander dier. Maar als dit dier de mensen wel tot last is, dan mag het gedood worden. Hierbij kun je denken aan een vos die op de kippen en duiven jaagt of een wolf die de schapen opeet.

Als iemand op een roofdier jaagt dat niemand tot last is en niemand schade kan berokkenen, dan is het verboden om op te jagen. Dit brengt namelijk geen enkel profijt of belang met zich mee.

Moge Allah jullie rijkelijk belonen.

Sheikh cAbdoel-cAziez ibn Baaz www.binbaz.org.sa