Het medicijn tegen depressie, verdriet, eenzaamheid en luiheid

26427
 • Het zich wenden tot Allah.
 • Het zich constant overgeven aan Hem.
 • Het verrichten van smeekbedes en het leren van de smeekbedes die hieromtrent overgeleverd zijn.
 • Het verrichten van smeekbedes op de momenten waarvan men verwacht en hoopt dat deze verhoord zullen worden, zoals het laatste deel van de nacht, de tijden tussen de Adhaan en Iqaamah, tijdens de Soedjoed en na het gebed.
 • Het verrichten van al-Istighfaar (het vragen om vergeving). Degene die Allah om vergeving vraagt en vervolgens berouw toont, zal door Hem een goede genieting geschonken worden tot een vastgesteld tijdstip.
 • Hij dient zijn dagelijkse Adhkaar te verrichten, in de ochtend en avond en bij het slapengaan.
 • Hij dient geduld te tonen met de belemmeringen die op zijn pad komen. Het duurt namelijk niet lang voordat Allah hem ondersteunt met een ziel van Hem (d.w.z. leiding) en het geloof in zijn hart zal plaatsen.
 • Hij dient zijn best te doen om de vijf dagelijkse gebeden zowel innerlijk als uiterlijk te perfectioneren aangezien dit de ruggengraat is van het geloof.
 • Hij dient veelvuldig te zeggen: “Laa Hawla wa laa Qoewwataa illaa billaah (Er is geen kracht of macht buiten Allah).” Hiermee is men in staat om de lasten te dragen, de verschrikkingen tegen te gaan en de verheven gradaties te bereiken.
 • Hij dient niet te wanhopen bij het verrichten van zijn smeekbedes. De dienaar zal namelijk verhoord worden zolang hij zich niet haastig opstelt door te zeggen: “Ik heb gesmeekt, maar het is niet verhoord.”
 • Hij dient te beseffen dat de overwinning gepaard gaat met geduld, en verlossing met tegenspoed, en dat na ongemak gemak volgt. Er is dan ook geen persoon die het overvloedige aan goedheid heeft gekregen – of het nu een Profeet betreft of iemand lager in status – of het is vanwege het betrachte geduld.

Alle lof zij de Heer der werelden.

Sheikh ul-Islaam Ibn Taymiyah
(Madjmoeʿ ul-Fataawa, boekdeel 10, blz.137)