Het mooiste gesprek van de dag

3296
Het gebed is het belangrijkste middel om onze dankbaarheid aan Allah te tonen. Dankbaarheid voor alle gunsten die Hij ons heeft gegeven. Het gebed is het normale antwoord van een hart dat zich heeft overgegeven aan Allah. Het gebed is het toonbeeld van oprechtheid en devotie. Het is het water waarmee de boom van het geloof wordt gevoed. Zonder het gebed droogt de boom van het geloof uit en sterft het af.

Het gebed is het mooiste en meest belangrijke gesprek van de dag. Een gesprek waarin de verbondenheid tussen de Almachtige Heer en de nietige dienaar wordt ververst. Een gesprek waarin de dienaar praat en de Heer luistert, de dienaar bidt en de Heer verhoort en de dienaar treurt en de Heer troost.

Het gebed is een prachtig schouwspel van smeekbeden en rituelen dat ons dichter bij Allah brengt, nauwer aan Hem verbindt en de relatie met Hem intenser maakt. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

En onderhoud het gebed aan het begin en einde van de dag en (in) delen van de nacht. Voorwaar, het goede neemt het slechte weg. Dit is een Vermaning voor degenen die gedenken.

(Hoed (11): 114)

Imam Aboe Ismail