Het zoeken van standvastigheid

11462

Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Waarlijk degenen die zeggen: ,,Onze Heer is Allah.” en die vervolgens standvastig zijn; er zal geen vrees over hen komen en zij zullen niet treuren. Zij zijn de bewoners van het Paradijs, daarin zullen zij eeuwig verblijven als een beloning voor wat zij pleegden te doen.” (Soerat al-Ahqaaf: 13-14)

Aboe cAmrah Soefyaan bin cAbd Allah overlevert dat hij het volgende zei: “O Boodschapper van Allah, doe mij een uitspraak over de Islam, waarna ik niemand daarover hoef te vragen.” Hij antwoordde: “Zeg: ,,Ik geloof in Allah en houdt je hieraan vervolgens vast.” (Moeslim)

Aboe Bakr as-Siddieq zei over het zinsdeel ‘en die vervolgens standvastig zijn’: “Het betekent dat je geen deelgenoten toekent aan Allah.”

Aboel cAaliyah zei dat het betekent: “Ervoor zorgen dat iemands geloof en daden volledig en oprecht voor Allah zijn.”

En Qataadah zei: “Standvastig zijn in het gehoorzamen van Allah.”

Ibn Radjab zei: “De basis voor standvastigheid is; standvastigheid van het hart in het belijden van de eenheid van Allah.”

Wanneer het hart standvastig en oprecht is en kennis heeft van Allah; dit houdt in dat het vrees, ontzag en liefde heeft voor Hem, dan zullen de ledematen volgen in het gehoorzamen van Allah. Dit omdat het hart de koning is van de ledematen en de ledematen de onderdanen zijn van het hart. Als de koning dus oprecht is, dan zijn de onderdanen ook oprecht.

Na het hart is de tong het belangrijkste lichaamsdeel die verantwoordelijk is voor standvastigheid. De tong vertaalt immers datgene wat in het hart zit. De Profeet (vrede zij met hem) zei: “Iemands Imaan (geloof) zal niet standvastig zijn totdat zijn hart standvastig is. En zijn hart zal niet standvastig zijn totdat zijn tong standvastig is.” (Ahmad)

En hij zei: “Wanneer de zoon van Adam (de mens) ’s ochtends opstaat, stellen de lichaamsdelen zich nederig op ten opzichte van de tong, zeggende: ,,Vrees Allah met betrekking tot ons, want wij zijn afhankelijk van jou. Als jij standvastig bent, zijn wij ook standvastig en als jij afdwaalt, dwalen wij ook af. ” (at-Tirmidhi)