In gebed gehoor geven aan de roep van je ouders

9686

We kunnen uit de zinsnede van deze Hadieth1 halen dat het verplicht is om te reageren op je ouders wanneer zij jou roepen, terwijl jij in gebed staat. Wel heeft dit als voorwaarde dat het moet gaan om een vrijwillig gebed. Bij een verplicht gebed is het namelijk niet toegestaan om te reageren. Gaat het om een vrijwillig gebed, dan móet je reageren.

Als je ouders mensen zijn die dingen goed overwegen en begrijpen waarom je niet reageert omdat je in gebed staat, dan kun je hun een signaal geven. Dit kun je op verschillende manieren doen. Je kunt een geluid maken, hardop SoebhaanAllaah zeggen, of je stem verheffen tijdens het reciteren van een vers of smeekbede welke je op dat moment opzegt. Dit doe je totdat zij in de gaten hebben dat je in gebed staat.

Als je weet dat je ouders begripvol zijn en je zullen excuseren omdat je in gebed stond, dan kun je hun dus een teken geven dat je in gebed staat.

Als bijvoorbeeld jouw vader jou aanspreekt en je naam roept terwijl jij het vrijwillige gebed van Fadjr aan het verrichten bent, dan kun je hem een teken geven als je weet dat je vader hier begrip voor zal tonen. Je kunt dit doen door SoebhaanAllaah te zeggen, je stem te verheffen tijdens het reciteren van een vers, smeekbede of Dhikr welke je op dat moment opzegt. Zo zal je vader je kunnen excuseren.

Als je vader echter iemand is die jou niet excuseert, ook al sta je in het gebed, en hij wil hoe dan ook dat jij zijn roep beantwoordt, verbreek dan je gebed en beantwoord hem. Ditzelfde geldt voor jouw moeder.

Wanneer het echter gaat om het verplichte gebed, dan mag je je gebed voor niemand verbreken tenzij er sprake is van een noodzaak. Bijvoorbeeld wanneer iemand zich in een gevaarlijke situatie bevindt, zoals het vallen in een put, in de zee of in het vuur. In zulke gevallen kun je je gebed verbreken. Buiten zulke (nood)situaties mag je je verplichte gebed dus niet verbreken.

Sheikh Mohammed ibnoe Saalih al-cOethaymien (Sharh Riyaad us-Saalihien, boekdeel 2, blz. 54)

  1. De Sheikh benoemt dit in zijn commentaar op de Hadieth van Aboe Hoerayrah, vermeld in zowel Sahieh al-Boekhaari als Moeslim, waarin Djoerayi door zijn moeder op drie momenten geroepen werd terwijl hij in gebed stond. Hij koos ervoor om niet te reageren, waardoor zijn moeder uiteindelijk een smeekbede tegen hem verrichtte.