Islamitische principes en het zelfvertrouwen

11122

Islam houdt zich goed bezig met het versterken van het zelfvertrouwen bij het individu. Het zelfvertrouwen wordt beschouwd als een van de basiseigenschappen die vanaf de eerste jaren bij het kind geleidelijk wordt opgebouwd. Het staat in direct verband met de psychische, maatschappelijke acclimatisering van het individu. Het zelfvertrouwen heeft sinds lange tijd interesse gehad van veel onderzoekers. Dit heeft tot verschillende theorieën geleid, waarin veel factoren worden benadrukt o.a.:

1. De grote rol van de maatschappelijke vorming

De islamitische maatschappelijke vorming baseert zich op gezonde fundamenten in het inplanten van het zelfvertrouwen in het hart van het individu, immers de Profeet (vrede zij met hem) zegt: (een sterke gelovige is beter dan een zwakke gelovige), want zoals we weten heeft een sterke persoon een hoog zelfvertrouwen. Dit eerste zaadje dat de ouders in het hart van hun kinderen zaaien levert een zeer grote oogst.

2. Beloning tegenover straf

Als we de Edele Ayas (verzen in de Koran) nauwkeurig bestuderen, dan vinden we dat het aantal Ayas die een beloning verkondigen meer is dan het aantal Ayas die een straf verkondigen. Alle ondezoeken hebben uitgewezen dat het belonen meer en belangrijkere, positieve invloed heeft op de persoonlijkheid van het individu en zijn impulsen, terwijl de invloed van straf minder belangrijk is.

3. Nadruk van de islam op het onderwijs voor iedereen

Islam heeft de nadruk gelegd op het onderwijs voor klein en oud zonder onderscheid te maken tussen de twee seksen. Vermeldenswaardig is de volgende uitspraak van Ibn Badis: “Als je een jongen opleidt, dan heb je een individu opgeleid en als je een meisje opleidt, dan heb je een (hele) natie opgeleid”. Moslims hebben de invloed van het onderwijs altijd gepredikt. Islam heeft het verwerven van kennis aangemoedigd (kennis verwerven is een plicht van ieder moslim). Hoewel er in de tijd dat islam de kop opstak het zich verplaatsen tussen landen en steden veel moeite kostte wegens het ontbreken van de (huidige) technologie en de (huidige) transportmiddelen, maakten moslims toch grote reizen om kennis te verwerven.

4. De eerder opgedane (levens)-ervaring en de experimenten die het individu tijdens zijn leven ondergaat zijn ook factoren die het zelfvertrouwen bij het individu opbouwen.

5. Moslims vertonen bepaalde gedragingen waarvan niet-moslims versteld staan! Voorbeeld hiervan is het verrichten van de kleine wassing (Woedoe) voor het gebed. Bepaalde studies hebben uitgewezen dat de wassing veel voordelen heeft, o.a. reinheid en het activeren van het zenuwstelsel. Tevens wordt het lichaam door het gebruik van water tijdens de Wudoe’ ontladen van de electrische ladingen die vaak de oorzaak zijn van spanning die tot veel psychische ziektes leidt. Bovendien activeert het water de huidcellen en beschermt zodoende de huid tegen rimpeling. Ook het regelmatig staan tijdens het gebed en de Tawaaf (het rondlopen om Alkacba) tijdens de bedevaart leiden tot gezonde maatschappelijke interactie, waar moslims trots op zijn jegens niet-moslims. Dit creëert ook zelfvertrouwen.

6. De maatschappelijke en geografische Arabische en islamitische omgeving helpen (goed) bij de vorming van de persoonlijkheid van het individu.

Dit gebeurt doormiddel van het uitvoeren van de godsdienstige praktijken zoals de bedevaart en het vasten van de maand Ramadan en mede door het doel waarvoor en de wijze waarop moslims hun feesten vieren, alsmede de grote belangstelling voor deze feesten.

Prof. Dr. Amal Makhzoumi