Leer de Arabische taal

17522

Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“…terwijl dit (d.w.z. de Koran in) een duidelijke Arabische taal is (geopenbaard).”

(Soerat an-Nahl:103)

Elke persoon die de Koran en de Soennah van de Profeet (vrede zij met hem) goed wilt bestuderen, zou bekend moeten raken met de taal hiervan, namelijk het Arabisch. Het is immers in deze taal waarin het woord gericht wordt tot de moslim. Het is daarom dan ook niet slechts een taal, maar een onderdeel van het geloof, zoals de grote metgezel ʿOmar Ibn ul-Khattaab heeft gezegd: “Leer de Arabische taal, want het vormt (een onderdeel van) jullie geloof.”

(Iqtidaa’ us-Siraat il-Moestaqiem)

Degene die een blik werpt op de schatten van de Arabische taal, en de vruchten die het leren hiervan met zich meebrengt, zal dan ook versteld staan. Naast het feit dat de Arabische taal het symbool van de Islam en haar aanhangers is, heeft het ook een impact op het verstand, gedrag en geloof van een persoon.

Het is daarom ook betreurenswaardig om te zien dat vele moslims vandaag de dag nog maar weinig waarde hechten aan de taal van de Koran. Zo wordt er veel tijd en energie gestoken in het leren van allerlei andere vreemde talen – wat overigens heus prijzenswaardig is – maar moet het Arabisch hiervoor wijken.

En een groep voor wie het leren van deze taal extra belangrijk is, zijn de Islamitische studenten. Enige basis in de Arabische taal is een vereiste voor een persoon die kennis wilt vergaren over zijn geloof. De student zou deze taal moeten zien als een boot die hem in staat stelt om in de zee van kennis rond te varen. Hij dient daarom goed te beseffen dat zijn gebrek aan deze taal een obstakel voor hem zal vormen en aanleiding kunnen zijn voor het vervallen in religieuze fouten.

Beste broeders en zusters, zorg ervoor dat je op z’n minst een basis hebt in de Arabische taal, en dat ook onze kinderen dit meekrijgen. En gezien het leren van het geloof een plicht is, zou vanuit het principe: “De middelen kennen hetzelfde oordeel als de doelstellingen…” gesteld kunnen worden dat het leren hiervan in algemene lijnen een verplichting is.

Moge Allah ons begrip van het geloof en de Arabische taal schenken.

Team al-Yaqeen