Liefde voor het wereldse leven, oorzaak van elke zonde?

10849

“Liefde hebben voor het wereldse leven is de oorzaak van elke zonde”. Deze uitspraak is niet toegekend aan de Profeet (vrede zij met hem), maar is een uitspraak die bekend is van de metgezel Djoendhoeb ibnoe cAbdillaah al-Badjalie. Deze uitspraak wordt tevens toegeschreven aan Profeet cIesa, de zoon van Maryam. Degenen echter die doordraaien in deze uitspraak zijn de filosofen en degenen die in hun voetsporen zijn getreden, zoals de Soefiyyah (de Soefi's). Dit is echter niet de plaats om hier over uit te wijden.

Wat zegt de Islam over deze uitspraak? Een persoon wordt bestraft als deze wereldse liefde gepaard gaat met zondigen, zoals in de vorm van onrecht, leugens en immoraliteit. En er bestaat geen twijfel over het feit dat het nastreven van geld en leiderschap dit soort zaken bevordert.

De Profeet (vrede zij met hem) zei: “Pas op voor gierigheid, want gierigheid heeft degenen vóór jullie vernietigd. Zij bevalen hen om gierig te zijn en zij werden gierig. Zij bevalen hen om mensen onrecht aan te doen en zij deden de mensen onrecht aan. En zij bevalen hen om de familiebanden te verbreken en zij verbraken de familiebanden.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

Kacb overlevert dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: “Twee hongerige wolven die losgelaten worden op een kudde schapen brengen minstens zoveel schade toe (aan de schapen) als het streven naar roem en geld schade toebrengen aan iemands geloof.”

(at-Tirmidhie)

Het streven naar geld en roem zal schade toebrengen aan het geloof van een persoon. Als deze liefde slechts liefde is die zich beperkt in het hart en de mens verder verricht wat hem bevolen is, datgene vermijdt wat hem is verboden verklaard door Allah, vreest voor de Ontmoeting met zijn Heer en zijn eigen ziel de verboden begeertes verbiedt, dan zal Allah hem niet straffen. Dit alles mits men niet handelt naar deze begeerten.

Wat betreft het verzamelen van geld, wanneer men (financieel) datgene nakomt wat verplicht is om na te komen en het geld niet op Haraam wijze heeft verkregen, dan zal hij hier niet voor bestraft worden. Maar het is beter en veiliger voor een persoon om zijn extra geld uit te geven en zich slechts te beperken tot datgene waar hij behoeftig aan is. Dit verruimt het hart, doet de zorgen wegnemen en is baatvoller voor zowel het wereldse leven als voor het Hiernamaals.

De Profeet (vrede zij met hem) zei: “Wie opstaat terwijlzijn enige zorg de wereld is, Allah zal zijn zaken verbrokkelen en armoede voor zijn ogen plaatsen en hij zal niets van deze wereld verwerven, behalve dat wat hem voorbeschikt is. En wie opstaat en zijn intentie het Hiernamaals is, Allah zal zijn zaken voor hem rechtzetten en de rijkdom in zijn hart plaatsen en het wereldse zal onderworpen tot hem komen.

Sheikh ul-Islaam ibnoe Taymiyah (Madjmoec ul-Fataawa Sheikh ul-Islaam ibnoe Taymiyah, boekdeel 11)