Maak van je hart geen spons

5283

Ibn ul-Qayyim zegt: “Ik was gewoon om kwestie na kwestie voor te leggen aan Sheikh ul-Islaam (ibn Taymiyah), waarna hij een keer zei:

“Maak van jouw hart geen spons dat dit soort kwesties en twijfels absorbeert, want het hart zal dan slechts datgene uiten wat zich erin bevindt. Maak daarentegen van jouw hart een afgesloten glas. Wanneer de twijfels dan over het hart passeren, zullen die zich hierin niet weten te nestelen. Het hart kijkt dwars door deze twijfels heen en weet het weg te zetten door haar vastberadenheid. Want wanneer jouw hart elke twijfel die passeert absorbeert, zal het hart de vestigingsplek worden voor twijfels.”

Ibn ul-Qayyim zegt over bovenstaande woorden:

“Er was geen advies waar ik zo mijn voordeel mee heb gedaan in het weren van twijfels, dan dit advies.”

(Miftaah Daar us-Sacaadah)

Vele vragen die vandaag de dag circuleren in het hoofd van vele moslimjongeren vloeien voort uit het feit dat hun hart als een spons is dat alles absorbeert. Zo gaan zij zonder enige kennis het internet op om vervolgens allerlei websites en pagina’s te bezoeken die niets anders beogen dan de moslim aan het twijfelen te brengen. Deze jongere bezoekt deze pagina’s dan onder het mom van: “Ik heb toch de waarheid in pacht, dus wat heb ik te verliezen?” Je religie!!

Het feit dat men de waarheid in pacht heeft, is namelijk niet voldoende om jezelf bloot te stellen aan allerlei twijfels. Zo kan degene die valsheid beoogt met zijn schoonschijnende woorden jou aan het wankelen brengen. Het hart is immers zwak, zoals Imam ad-Dhahaabie zei: “De harten zijn zwak, en de Shoebah (twijfels) kapen het (hart).”

(Siyar Aclaam un-Noebalaa’)

Beste jongere, als jij van jezelf weet dat jij je niet hebt bewapend met religieuze kennis, ga dan ook niet de strijd aan met anderen. Ga ook niet constant discussiëren met anderen, zelfs wanneer jij dit doet in de hoop hen te overtuigen van de waarheid. De geleerden hanteren namelijk als principe: “Het waken over wat al aanwezig is, krijgt de voorkeur boven het verkrijgen van wat men nog niet bezit.”

Moge Allah ons beschermen tegen twijfels en ons standvastig maken op Zijn Religie.

Team al-Yaqeen