Manieren om geloof te vergroten

3781

Er zijn verschillende manieren om geloof te doen toenemen.

De eerste manier is om over Allah te leren middels Zijn Namen en Eigenschappen. Zonder enige twijfel is het zo dat hoe meer een persoon over Allah leert middels Zijn Namen en Eigenschappen, hoe meer het geloof van diegene zal toenemen. Zo zie je dat de geleerden die meer kennis hebben over de Namen en Eigenschappen van Allah sterker in geloof zijn dan anderen.

De tweede manier is door de kijken naar de Tekenen van Allah in het universum en de Tekenen in de Shariecah, zoals de Koranverzen, de wonderen van de Profeet (vrede zij met hem), etc. Hoe meer een persoon naar de Tekenen van Allah in het universum kijkt, hoe meer zijn geloof zal toenemen. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“En op aarde bevinden zich tekenen voor degenen die overtuigd zijn. En (ook) in julliezelf. Zien jullie dan niet?”

(Soerat adh-Daariyaat: 20-21)

De verzen die erop wijzen zijn er in overvloed. Ik bedoel hierbij de verzen die erop wijzen dat door overpeinzing en het nadenken over het universum de mens zijn geloof kan laten toenemen.

De derde manier is door het verrichten van daden van aanbidding. Want hoe meer daden van aanbidding een persoon verricht, hoe meer zijn geloof zal toenemen. Of de daden van aanbidding nu bestaan uit woorden of uit daden. Dhikr (gedenken van Allah) versterkt het geloof in kwantiteit en kwaliteit. En het gebed, het vasten en de Hadj doen het geloof ook versterken in kwantiteit en kwaliteit.

Sheikh ibn al-cOethaymien
(Madjmoec Fataawa wa Rasaa'il, boekdeel 1, blz. 49)