Meer liefde in huis

31359

In de Naam van Allah, de Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle. Alle lof zij Allah de Heer der werelden en vrede en zegeningen zij met de Boodschapper van Allah, zijn familie en metgezellen.

Hieronder volgt een opsomming van zaken die de echtgenoten kunnen doen om meer liefde in huis te kweken:

Uiterlijke verschijning

 • Trek je mooiste kleren aan voor elkaar
 • Doe je lekkerste geurtjes op
 • Zorg ervoor dat je gebit altijd verzorgd is
 • Kam je haren

Omgang met elkaar

 • Verwelkom elkaar bij thuiskomst
 • Vraag naar elkaars dag
 • Luister naar elkaar
 • Vertel elkaar zo nu en dan anekdotes
 • Waak over elkaars eer, kinderen en bezit
 • Spreek vol lof over elkaar in de aanwezigheid van de kinderen
 • Noem niet elkaars tekortkomingen in aanwezigheid van de kinderen
 • Vertel elkaars geheimen niet aan anderen
 • Bekritiseer elkaar niet in bijzijn van anderen
 • Wantrouw elkaar niet
 • Vraag naar elkaars mening en respecteer deze
 • Spreek waardering uit voor elkaar

Dienstbaar aan elkaar

 • Breng elkaar wat te drinken
 • Help elkaar in het huis
 • Belast elkaar niet met allerlei verzoeken
 • Wees redelijk naar elkaar toe in wat je van elkaar vraagt en verwacht

Oplossen van geschillen

 • Probeer elkaars boosheid te sussen
 • Let niet te veel op elkaars tekortkomingen
 • Provoceer elkaar niet
 • Stel hoog oplopende geschillen uit tot een geschikter moment
 • Wees toegeeflijk naar elkaar toe
 • Toon begrip voor elkaars emoties
 • Ga niet naar bed zonder de geschillen uit te praten

Houd de liefde in leven

 • Spreek lieve woorden richting elkaar
 • Glimlach naar elkaar
 • Laat liefdesbrieven voor elkaar achter
 • Geef elkaar cadeaus
 • Bel elkaar op tijdens het werk
 • Geef elkaar complimenten
 • Gebruik troetelnamen voor elkaar
 • Drink uit hetzelfde glas
 • Geef elkaar het gevoel dat je niet zonder elkaar kan
 • Durf je liefde te tonen aan elkaar

Gehoorzaamheid aan Allah

 • Verricht smeekbeden voor elkaar
 • Herinner elkaar aan het belang van het gedenken van Allah
 • Herinner elkaar aan het volgen van de Soennah van de Profeet (vrede zij met hem)
 • Houd wedstrijdjes met elkaar om de religieuze sfeer in huis te versterken
 • Moedig elkaar aan om beter te presteren op het gebied van geloof en wereldse zaken.

Team al-Yaqeen