Met daden onderbouwen

3495

Het geloof kan niet los worden gezien van daden. Daden zijn het directe gevolg en resultaat van het geloof. Aan de hand van daden wordt het geloof reëel en krijgt het een gezicht en een leven. Door te bidden, smeken, danken, offeren en vasten, geeft men blijk van zijn geloof.

Een hart dat gelooft stuurt aan op daden. Een hart dat gelooft, beweegt de andere lichaamsdelen tot actie. Vandaar dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: “In het lichaam bevindt zich een vleesklomp (d.w.z. het hart). Wanneer deze goed is, dan zal het hele lichaam goed zijn.” Als de hartovertuiging daadwerkelijk in orde is, dan kunnen de andere lichaamsdelen niet achterblijven. Dus wie zegt te geloven, moet de daad bij het woord voegen. Wie zegt te geloven, moet zijn geloof met daden onderbouwen.

Imam Aboe Ismail