Mijn bezorgdheid verdween door godsvrucht

6396

Nadat het mij allemaal teveel werd en ik continu in staat van bezorgdheid verkeerde, begon ik na te denken over hoe ik mezelf met elk mogelijk middel kon ontdoen van deze zorgen. Dit alles resulteerde in niets, totdat het volgende vers voor mij naar voren werd gebracht:

“En wie Allah vreest, Hij (Allah) zal hem een uitweg bieden (bij iedere mogelijkheid).”

(Soerat atTalaaq: 2)

Hierop besefte ik dat godsvrucht de uitweg biedt voor elke zorg. Vanaf dat moment had ik een rotsvast voornemen om godsvrucht te betrachten, waarna mij een uitweg werd geboden.

Ieder schepsel dient daarom zijn vertrouwen, middelen en gedachtegang slechts te wijden aan het gehoorzamen van Allah en het nakomen van Zijn Bevelen. Aan de hand hiervan wordt namelijk elke hevigheid weggenomen.

Het meest verbazingwekkende is dat degene die zijn gedachte laat overlopen (van de zorgen), degene die op zoek is naar een uitweg en degene die in staat van overpeinzing verkeert, deze verlossing (van Allah) niet overziet. Deze vindt immers plaats vanwaar men het niet verwacht, zoals de Meest Verhevene zegt:

“En Hij zal hem voorzien (uit bronnen) vanwaar hij het niet verwacht.”

(Soerat atTalaaq: 2)

De godsvruchtige persoon dient te beseffen dat Allah voor hem volstaat, en dient zijn hart daarom niet te binden aan middelen. Allah zegt namelijk:

“En (voor) wie op Allah vertrouwt, is Hij voldoende.”

(Soerat atTalaaq: 3)

Imam Ibn ul-Djawzie
(Sayd ul-Khaatir)