Neem het advies ter harte

6192

Het bevelen van het goede en het afkeuren van het slechte behoort tot één van de zaken waarmee deze verheven religie is gekomen. Het is dan ook dit concept dat ervoor heeft gezorgd dat deze Oemmah tot de beste der gemeenschappen behoort, zoals Allah de Verhevene zegt:

“Jullie zijn de beste gemeenschap die uit de mensen is voortgebracht. Jullie bevelen het goede, verbieden het slechte en geloven in Allah.”

(Soerat Aali cImraan: 110)

En zo heeft ook de Profeet (vrede zij met hem) in meerdere overleveringen gewezen op het belang van het bevelen van het goede en het afkeuren van het slechte. Zo zegt hij (vrede zij met hem): “Wie van jullie iets verwerpelijks ziet, laat hem dit met zijn hand veranderen. Als hij daartoe niet in staat is, dan met zijn tong. En als hij daartoe niet in staat is, dan met zijn hart. En dat is de zwakste vorm van geloof.”

(Moeslim)

Het betreft hier dus een bevel aan het adres van de gelovigen om elkaar aan te sporen tot het goede en het slechte af te keuren. Hiermee wordt de waardigheid en eerbied van deze Oemmah gewaarborgd en houdt dit de moslim scherp. En dreigt de moslim te verdrinken in zijn zonden, dan staat de rest paraat om hem hiervan te behoeden. Degene die daarom de zorg voor een ander draagt, en zich bekommert om de gesteldheid van zijn medebroeder en -zuster verdient dan ook alle lof en diegene komt alle dank toe. Het advies van de ander zou daarom altijd aanvaard moeten worden, zolang men het ware woord spreekt. Zelfs wanneer hij dit niet (helemaal) op de juiste wijze doet.

Ondanks dit alles merken we helaas dat de praktijk in veel gevallen anders uitwijst. Zo wordt het adviseren van de ander vandaag de dag onder vele moslims gezien als “je neus steken in andermans zaken” en bemoeienis die niet op prijs wordt gesteld. En in plaats dat men het advies van zijn broeder of zuster ter harte neemt, en hem of haar hiervoor bedankt, kan deze raadgever vaak rekenen op antwoorden als: “…only Allah can judge me…”, “…eenieder z’n eigen graf…” en “…niemand is perfect.” Het zijn dan ook dit soort reacties waarover de edele metgezel cAbdoellaah Ibn Mascoed zei: “De woorden die Allah het meest verafschuwt is wanneer een persoon tegen de ander zegt: “Vrees Allah”, en hij vervolgens antwoordt met: “Hou je bezig met jezelf.”

(al-Bayhaqie in Shoecab ul-Iemaan)

Ook toont dit soort gedrag enig gelijkenis met de volgende Woorden van Allah (interpretatie van de betekenis):

“En wanneer er tegen hem wordt gezegd: “Vrees Allah”, dan wordt hij door arrogantie tot (meer) zonden geleid.”

(Soerat al-Baqarah: 206)

Beste broeder en zuster; zie het advies van de ander als een aanvulling en niet als een veroordeling. Besef dat deze persoon er ook voor had kunnen kiezen om jou niet bij de hand te nemen, en jij hierdoor wellicht zou verdrinken in je zonden. Ook was het voor deze persoon makkelijker geweest om te zwijgen en niet het woord tot jou te richten. Maar het was schijnbaar zijn zorg voor jou die hem heeft gedreven tot het opentrekken van zijn mond. Hij is dan ook degene die zijn plicht richting jou is nagekomen, en niet degene die jouw zonden stilzwijgend goedkeurt. Zoals een van de voorgangers zei: “Weet dat degene die jou adviseert jou liefheeft, en degene die jou aan het vleien is jou voor de gek houdt.”

Team al-Yaqeen