noodkreet (vervolg)

7286

Noodkreet

(vervolg)

Voorwaar, Allah zij alle lof, wij loven Hem, vragen Hem om hulp en om vergiffenis. En wij zoeken toevlucht bij Allah tegen het kwaad van ons innerlijk en tegen onze slechte daden. Wie door Allah wordt geleid, niemand zal hem doen afdwalen en wie Hij doet afdwalen kan door niemand geleid worden. En ik getuig dat er geen god is (die het recht heeft aanbeden te worden) dan Allah, als enige zonder deelgenoten en dat Mohammad Zijn Dienaar en Boodschapper is.

Ik ben benieuwd

Beste broeders en zusters, ik ben benieuwd naar het gevoel dat ieder van jullie aan de ‘Noodkreet’ heeft overgehouden. Laat ons optimistisch zijn: een goed gevoel inshaa’Allah. Of anders gezegd, ik hoop dat je ook van jouw bezetenheid bent afgekomen en dat je er ook mee eens bent dat wij niet moeten blijven zwijgen. Immers, de hoofdvraag van de Noodkreet was of “wij moeten blijven zwijgen als het gaat om de aanslagen waardoor het Westelijke deel van de aardbol de laatste tijd wordt getroffen”. Het is de bedoeling dat wij onze, op de Koran en de Soennah gebaseerde, mening geven en verder hoeven wij ons niet te bekommeren om wat anderen ervan vinden, want het is zeker een nobel doel om onze broeders en zusters te waarschuwen voor en te beschermen tegen de gevaren die deze aanslagen met zich meebrengen en om hen aan te manen afstand te doen van iedereen en alles wat hen tot dit soort aanslagen kan leiden en in de val kan lokken.

Dus niet blijven zwijgen

Wij moeten de wereld duidelijk maken dat wij geen moordenaars zijn en dat als een dwaas die tot onze natie behoort ergens ‘vrijwillig’, ‘gedwongen’, ‘tegen vergoeding’ of om welke reden dan ook een aanslag pleegt –wie weet wie achter deze aanslagen zit!-, wij geen verantwoordelijkheid dragen voor zijn daden. Moeten alle natuuractivisten verantwoordelijk gesteld worden voor de aanslag op Pim Fortuyn? Ik zeg dit omdat je sommigen hier en daar hoort vragen waarom wij geen demonstraties houden. Waarom zouden wij juist in Godsnaam demonstraties gaan houden? Ik zou tegen deze mensen zeggen: probeer niet op een gemene wijze ons alles in de schoenen te schuiven. Onze mening met betrekking tot dit soort aanslagen is (bij deze) duidelijk genoeg! En verder is het de taak van de daarvoor bevoegde autoriteiten om een oogje in het zeil te houden en veiligheid te waarborgen voor het land en de burgers, in plaats van de touwtjes in de handen van de media te laten om de burgers tegen elkaar op te steken door van bepaalde groeperingen in de maatschappij een zondebok te maken. Wat voor zin heeft het om jarenlang kwaad te spreken over de Islam en moslims? Wat en wie wordt hiermee gediend? Het zou toch effectiever zijn als de mogelijke daders op een geheime manier worden opgespoord, waarna zij worden opgepakt en berecht. Of is het doel van deze mediacampagne tegen de Islam om haat tegen de moslims te zaaien? Zo waren ze ook begonnen voor de Tweede Wereld Oorlog en het resultaat was duidelijk! Het enige wat hen nu rest is om bordjes voor onze winkels te plaatsen met het opschrift: “Kauft nicht bei Muslims”. Wij leven hier zoals alle andere gemeenschappen onder het gezag van de autoriteiten. Wat voor hen geldt, geldt ook voor ons: het recht op gelijke behandeling. Finito!

Kuur afmaken

Als het gaat om onze mening, die is duidelijk genoeg. Maar het is niet de bedoeling, beste broeder en zuster, dat je onder iedere bom die ergens ontploft psychisch gaat lijden en jezelf daarmee gaat bezighouden. Je moet als moslimzijnde het hoofd kunnen bieden aan de door de media gevoerde psychologische oorlog tegen de Islam en de moslims. Of anders gezegd: schuif dat gevoel van (onterecht) verdacht zijn van je af, wees standvastig en aanbid jouw Heer zoals Hij jou heeft bevolen. Wel moeten wij elkaar en onze kinderen waarschuwen tegen ieder soort handeling die onze Godsdienst zwart kan maken en die tegen ons gebruikt kan worden. De Marokkaanse gezegde luidt: “Metdier shie oemetkhaf menshie”,“Doe niets en je hoeft niets te vrezen”. Deze aanwijzingen moeten wij blijven volgen totdat dit probleem helemaal verholpen is. Wil je van de ziekte helemaal afkomen, dan moet je de ‘kuur’ afmaken!

Tot slot

Beste broeder en zuster, ik wil het hierbij laten voor wat betreft dit onderwerp. Hopelijk ben ik erin geslaagd enkele vragen van de Noodkreet direct of indirect te beantwoorden. Ik hoop dat anderen in de toekomst een antwoord zullen geven op de rest van de vragen. Verder hoop ik hiermee een bijdrage te hebben geleverd aan het creëren van veiligheid en een veilig gevoel voor de medemoslims en de Medelanders.

En vrede en zegening van Allah zij met onze Profeet, zijn Familie en zijn Metgezellen.

Wassalaamoe calaikoem warahmatoellaah

Jouw broeder zorgdrager

Noodkreet deel 1