Omgaan met moeilijkheden

11288

Iedereen ervaart wel eens last en moeilijkheden. In persoonlijke sfeer, familie, relatie of carrière. Belangrijk is dat je je de juiste houding weet aan te nemen. Niet alleen om de last van deze moeilijkheden te dragen, maar ook om je islamitische gedrag te waarborgen, je onderwerping aan Allah en het accepteren van al-Qadar (het lot) dat Hij reeds voor jou heeft bepaald. Alles wat gebeurt, staat immers al vast.

Hier een tiental principes om je aan vast te houden ten tijde van moeilijkheden:

  1. Jij bent niet de enige die moeilijkheden meemaakt.
  2. Al hetgeen wat Allah voorbeschikt, is gestoeld op een Ultieme Wijsheid.
  3. Degene die jou het goede schenkt en het kwade van jou wegneemt is Allah. Steun daarom op niemand anders dan Hem.
  4. Er was geen ontkomen aan wat jou heeft getroffen, en waar jij aan bent ontkomen had jou nooit kunnen treffen.
  5. Wanneer je de ware aard van het wereldse leven kent, zal je tot rust komen.
  6. Denk altijd positief over Allah.
  7. Wat Allah voor jou kiest, is altijd beter dan waar jij zelf voor kiest.
  8. Des te heviger de beproeving wordt, des te nabijer verlossing is.
  9. Denk niet te veel na over hoe de verlossing zal zijn. Wanneer Allah iets wil, dan zal Hij de redenen hiervoor vergemakkelijken op een manier waar jij nooit aan hebt gedacht.
  10. Smeek Degene Die in het bezit is van de sleutel naar verlossing.

Team al-Yaqeen