Positie van de mensen tijdens het gebed‏

5127

Imam Ibn ul-Qayyim (moge Allah hem begenadigen) zei: "De mensen zijn in het gebed op te delen in vijf categorieën:

De eerste categorie zijn degenen die zichzelf onrecht aandoen, door de wassing (Woedoe') en de tijden van het gebed tekort te doen. Deze mensen verdienen het om bestraft te worden (door Allah).

De tweede categorie zijn degenen die juist wel waakzaam zijn over de wassing, de tijden van het gebed en haar zuilen. Echter hebben zij zich bezig laten houden door duivelse influisteringen en gedachten. Deze persoon zal gevraagd kunnen worden om rekenschap af te leggen.

De derde categorie zijn degenen die waakzaam zijn over haar zuilen en haar grenzen en zij zijn degenen die in een strijd zitten om de influisteringen te overwinnen. Zij zijn dus bezig om hun vijand te verslaan, zodat hij (d.w.z. de duivel) niet van hun gebed zal stelen. Zo een persoon bevindt zich zowel in het gebed als in eenjihad. Deze inspanningen zijn voor hem een kwijtschelding (van zijn zonden).

De vierde categorie zijn zij die in het gebed staan en het gebed haar volste recht geven en haar zuilen voltooien. Zij hebben hun harten overgegeven aan het waken over haar grenzen en haar rechten, zodat zij niets van hun gebed verloren laten gaan. Hun zorg gaat uit naar het voltooien van het gebed zoals het hoort. Zij hebben de volmaaktheid van het gebed en het aanbidden van hun Heer daarin, in hun harten laten verankeren. Zo'n persoon verdient het om beloond te worden.

De vijfde categorie zijn zij die in het gebed staan zoals hierboven beschreven, maar zij hebben daarbij hun harten volledig overgeven aan Allah door te waken over Zijn Grenzen en zij hunkeren naar Zijn Liefde en Verhevenheid. Het is alsof zij Hem zien. Dit is het verschil tussen deze mensen en de anderen wat betreft het gebed. En deze toestand is beter en groter dan dat wat zich tussen de aarde en de hemelen bevindt. Deze mensen zijn in hun gebed slechts bezig met Allah en gebed is hun oogappel. Deze mensen staan het dichtst bij Allah en zijn in de buurt van hun Heer."

Tot welke categorie mensen behoor jij?

Ibn ul-Qayyim

al-Waabil us-Sayyib