Slechte eigenschappen binnen het huwelijk

21352

Om een huwelijk in goede banen te leiden is het zaak dat zowel de man als de vrouw in het bezit zijn van nobele eigenschappen en gedragscodes. Vele echtscheidingen zijn namelijk het gevolg van verwerpelijke eigenschappen die één der beiden bezit. Hier volgen vier eigenschappen die aanleiding kunnen zijn voor een echtscheiding. Dit zijn eigenschappen die zowel de man als de vrouw kunnen bezitten. En in sommige gevallen betreft het een eigenschap die vaker te vinden is bij één van beide geslachten.

1.     Extreme jaloezie: Wanneer de man of de vrouw extreem jaloers is, kan dit leiden tot een echtscheiding. Het komt namelijk over alsof men de ander niet vertrouwt. Het hebben van jaloezie is prijzenswaardig, zolang men hiermee niet de grenzen overschrijdt. Om deze reden zei Aboel-Aswad ad-Doe’alie eens tegen zijn dochter: “Wees gewaarschuwd voor jaloezie, want dit kan de sleutel zijn naar een echtscheiding.”

2.     Slecht humeur: Dit kan ertoe leiden dat beide echtgenoten uit elkaar gedreven worden. Zo wenst de man thuis te komen en zijn vrouw te treffen in een staat van blijdschap. En hetzelfde geldt voor de vrouw. Zij heeft er een afkeer van wanneer de man op alles kritiek levert en pessimistisch is ingesteld. Zowel de man als vrouw dienen daarom optimistisch ingesteld te zijn.

3.     Koppigheid: Deze eigenschap vormt vaak een obstakel binnen het huwelijksleven en maakt het huwelijksleven een stuk moeilijker. Beide partijen dienen daarom toegefelijk te zijn richting elkaar en bereid te zijn om soms ook wat in te leveren om zodoende te waken over hun goede verstandhouding.

4.     Verkwisten: De man heeft er een afkeer van wanneer de vrouw geld spendeert aan onzinnige zaken. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de vrouw een gat in haar hand heeft en met geld strooit voor zaken die niet belangrijk zijn. Hetzelfde geldt voor de vrouw. Zij heeft er een afkeer van wanneer de man zijn geld alleen aan zichzelf besteedt, terwijl hij zijn gezin verwaarloost. Zowel de man als de vrouw dienen dus rekening te houden met de zaken waar zij hun geld in steken.

Team al-Yaqeen