Span je extra in!!!

12119

Allah, de Verhevene, heeft bepaalde momenten begunstigd boven anderen. Zo zijn de laatste tien nachten van de Ramadan waardevoller dan de overige nachten. En zoals de laatste tien nachten de meest gezegende nachten van het jaar zijn, zo zijn de eerste tien dagen van Dhoel-Hiddjah de meest gezegende dagen van het jaar. Dit zijn de dagen waarover de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Er zijn geen dagen die grootser bij Allah zijn, noch waarin een goede daad geliefder is bij Hem, dan deze tien dagen.”

(Ahmad)

Dit zijn dagen waarop we ons tot het uiterste moeten inspannen om deze gezegende dagen niet onopgemerkt aan ons voorbij te laten gaan. Deze dagen dienen we te vullen met verschillende daden van aanbidding in de hoop toenadering tot en de Tevredenheid van Allah te verkrijgen. Eén van de beste daden die men in deze dagen kan verrichten is de Hadj, de bedevaart naar het Huis van Allah. Maar ook voor de achterblijvers zijn er verschillende goede daden om deze dagen te vullen, waaronder de volgende:

1. Vast de negen dagen (de 10e dag van Dhoel-Hiddjah is de dag van ʿIed ul-Adha. Het is deze dag verboden te vasten.) Zo zei de Profeet (vrede zij met hem): “Eenieder die één dag vast omwille van de Tevredenheid van Allah, Allah zal zijn gezicht van het Vuur verwijderen voor (een af te leggen afstand van) zeventig jaar.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

Lukt het niet om de negen dagen te vasten, laat dan vooral niet het vasten op de Dag van ʿArafah (de 9e dag van Dhoel-Hiddjah) aan je voorbij gaan. Over het vasten van de dag van ʿArafah zei hij (vrede zij met hem): “Voor het vasten van de dag van ʿArafah hoop ik dat Allah de zonden vergeeft van het jaar daarvoor en het jaar daarna.”

(Moeslim)

2. Gedenk Allah veelvuldig door Dhikr te verrichten. De Profeet (vrede zij met hem) zei: “Er zijn geen dagen die grootser bij Allah zijn, noch waarin een goede daad geliefder is bij Hem, dan deze tien dagen. Reciteer daarin dus veelvuldig de Tahliel (Laa ilaaha illAllaah), Takbier (Allaahoe akbar) en Tahmied (al-Hamdoelillaah).”

(Ahmad)

Reciteer deze woorden veelvuldig thuis, in de moskee, in de auto en op elke plaats waar het toegestaan is Allah te gedenken en ongeacht wat je doet. Er is bijna niets dat gemakkelijker is dan Allah te gedenken, altijd en overal!

3. Keer terug naar de Koran. Daar waren we dagelijks onze Whatsapp-, Facebook- en e-mailberichten bekijken, was het voor sommigen in de Ramadan voor het laatst dat zij de Koran hebben opengeslagen. Pak dus de kans een nieuwe band te creëren met het Boek van Allah tijdens deze grootse dagen van Dhoel-Hiddjah. Reciteer de verzen, overpeins deze en pas ze toe in het dagelijkse leven. Dit is de enige manier om succes te verkrijgen in dit leven én het Hiernamaals.

4. Toon oprecht berouw. Laat die ene zonde waaraan je zo gehecht bent eindelijk achter je en keer je berouwvol tot Allah. Allah houdt namelijk van degene die berouw toont. Allah zegt (interpretatie van de betekenis:

 “Maar wat betreft degene die berouw toont en gelooft en goede daden verricht, hij zal wellicht behoren tot degenen die succesvol zijn.”

(Soerat al-Qasas: 67)

5. Woon het ʿIed-gebed bij en hou je aan de Soenan van deze dag. De dag van al-ʿIed is een feestdag, betrek dan ook degenen in onze gemeenschap die niemand hebben om dit te kunnen delen.

6. Offer een dier en verdeel het vlees. Ibn ʿOmar zei: “De Profeet (vrede zij met hem) leefde tien jaar in Medina en elk jaar offerde hij een dier.”

(Ahmad)

Besef dat 1.000 dieren die worden geslacht op een andere dag niet opwegen tegen één geofferd dier dat wordt gezien als Oed.hiyah.

Wat je ook doet, vermeerder je goede daden. Besef dat met elke goede daad, je dichter bij Allah komt. Er zijn veel verschillende goede daden die hier niet allen opgesomd kunnen worden, maar hier volgen enkele:

  1. Toon goed gedrag zoals we dat leren van de Soennah van de Profeet (vrede zij met hem) en vermijd slecht gedrag.
  2. Geef liefdadigheid uit.
  3. Eer je ouders.
  4. Vermeerder je Doeʿaa’.
  5. Vermeerder het (nacht)gebed.

Zet eindelijk die stap richting Allah! En laten we deze zeer waardevolle tien dagen niet onopgemerkt aan ons voorbij gaan zonder onze goede daden te hebben vermeerderd en dichter bij Allah te komen!

Team al-Yaqeen

Span je extra in!!!

11554

Allah, de Verhevene, heeft bepaalde momenten begunstigd boven anderen. Zo zijn de laatste tien nachten van de Ramadan waardevoller dan de overige nachten. En zoals de laatste tien nachten de meest gezegende nachten van het jaar zijn, zo zijn de eerste tien dagen van Dhoel-Hiddjah de meest gezegende dagen van het jaar. Dit zijn de dagen waarover de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Er zijn geen dagen die grootser bij Allah zijn, noch waarin een goede daad geliefder is bij Hem, dan deze tien dagen.”

(Ahmad)

Dit zijn dagen waarop we ons tot het uiterste moeten inspannen om deze gezegende dagen niet onopgemerkt aan ons voorbij te laten gaan. Deze dagen dienen we te vullen met verschillende daden van aanbidding in de hoop toenadering tot en de Tevredenheid van Allah te verkrijgen. Eén van de beste daden die men in deze dagen kan verrichten is de Hadj, de bedevaart naar het Huis van Allah. Maar ook voor de achterblijvers zijn er verschillende goede daden om deze dagen te vullen, waaronder de volgende:

1. Vast de negen dagen (de 10e dag van Dhoel-Hiddjah is de dag van cIed ul-Adha. Het is deze dag verboden te vasten.) Zo zei de Profeet (vrede zij met hem): “Eenieder die één dag vast omwille van de Tevredenheid van Allah, Allah zal zijn gezicht van het Vuur verwijderen voor (een af te leggen afstand van) zeventig jaar.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

Lukt het niet om de negen dagen te vasten, laat dan vooral niet het vasten op de Dag van ʿArafah (de 9e dag van Dhoel-Hiddjah) aan je voorbij gaan. Over het vasten van de dag van cArafah zei hij (vrede zij met hem): “Voor het vasten van de dag van cArafah hoop ik dat Allah de zonden vergeeft van het jaar daarvoor en het jaar daarna.”

(Moeslim)

2. Gedenk Allah veelvuldig door Dhikr te verrichten. De Profeet (vrede zij met hem) zei: “Er zijn geen dagen die grootser bij Allah zijn, noch waarin een goede daad geliefder is bij Hem, dan deze tien dagen. Reciteer daarin dus veelvuldig de Tahliel (Laa ilaaha illAllaah), Takbier (Allaahoe akbar) en Tahmied (al-Hamdoelillaah).”

(Ahmad)

Reciteer deze woorden veelvuldig thuis, in de moskee, in de auto en op elke plaats waar het toegestaan is Allah te gedenken en ongeacht wat je doet. Er is bijna niets dat gemakkelijker is dan Allah te gedenken, altijd en overal!

3. Keer terug naar de Koran. Daar waren we dagelijks onze Whatsapp-, Facebook- en e-mailberichten bekijken, was het voor sommigen in de Ramadan voor het laatst dat zij de Koran hebben opengeslagen. Pak dus de kans een nieuwe band te creëren met het Boek van Allah tijdens deze grootse dagen van Dhoel-Hiddjah. Reciteer de verzen, overpeins deze en pas ze toe in het dagelijkse leven. Dit is de enige manier om succes te verkrijgen in dit leven én het Hiernamaals.

4. Toon oprecht berouw. Laat die ene zonde waaraan je zo gehecht bent eindelijk achter je en keer je berouwvol tot Allah. Allah houdt namelijk van degene die berouw toont. Allah zegt (interpretatie van de betekenis:

 “Maar wat betreft degene die berouw toont en gelooft en goede daden verricht, hij zal wellicht behoren tot degenen die succesvol zijn.”

(Soerat al-Qasas: 67)

5. Woon het ʿIed-gebed bij en hou je aan de Soenan van deze dag. De dag van al-cIed is een feestdag, betrek dan ook degenen in onze gemeenschap die niemand hebben om dit te kunnen delen.

6. Offer een dier en verdeel het vlees. Ibn ʿOmar zei: “De Profeet (vrede zij met hem) leefde tien jaar in Medina en elk jaar offerde hij een dier.”

(Ahmad)

Besef dat 1.000 dieren die worden geslacht op een andere dag niet opwegen tegen één geofferd dier dat wordt gezien als Oed.hiyah.

Wat je ook doet, vermeerder je goede daden. Besef dat met elke goede daad, je dichter bij Allah komt. Er zijn veel verschillende goede daden die hier niet allen opgesomd kunnen worden, maar hier volgen enkele:

  1. Toon goed gedrag zoals we dat leren van de Soennah van de Profeet (vrede zij met hem) en vermijd slecht gedrag.
  2. Geef liefdadigheid uit.
  3. Eer je ouders.
  4. Vermeerder je Doeʿaa’.
  5. Vermeerder het (nacht)gebed.

Zet eindelijk die stap richting Allah! En laten we deze zeer waardevolle tien dagen niet onopgemerkt aan ons voorbij gaan zonder onze goede daden te hebben vermeerderd en dichter bij Allah te komen!

Team al-Yaqeen