Tekenen van het houden van de Profeet (vrede zij met hem)

12758

De verplichting om meer van de Profeet (vrede zij met hem) te houden dan de overige schepselen.

Liefde koesteren voor de edele Profeet (vrede zij met hem) is een onderdeel van het geloof. Zo zijn er in overvloed bewijzen te vinden die duiden op de verplichting dat de Profeet (vrede zij met hem) geliefder dient te zijn bij eenieder dan zichzelf, zijn ouders, zijn kinderen, zijn familie, zijn bezittingen en de algehele mensheid. Degene die dit niet kan waarmaken stelt zich vroeg of laat bloot aan de bestraffing van Allah.

We zullen een aantal van deze bewijzen aanhalen.

De verplichting om meer van de Profeet (vrede zij met hem) te houden dan jezelf.

cAbdullah ibn Hishaam heeft overgeleverd en gezegd: "Wij bevonden ons in de gezelschap van de Profeet (vrede zij met hem), die de hand van cOmar greep. Hierop zei cOmar: "O Boodschapper van Allah, waarlijk, jij bent mij geliefder dan mijn alles, behalve mijzelf." Waarna de Profeet (vrede zij met hem) zei: "Nee, bij degene in Wiens Hand mijn ziel ligt! Totdat ik geliefder ben bij jou dan jezelf." cOmar antwoordde: "Waarlijk, bij Allah, op dit moment bent u mij geliefder dan mijzelf." De Profeet (vrede zij met hem) zei: "Nu pas, o cOmar."

(Boecharie)

Als uitleg van de betekenis van de woorden van de Profeet (vrede zij met hem): "Nee, bij degene in Wiens Hand mijn ziel ligt! Totdat ik geliefder ben bij jou dan jezelf", zegt imam al- cAynie in zijn boek cOemdatoe al-Qaarie: "Jouw geloof zal niet volledig zijn".

Over de woorden van de Profeet (vrede zij met hem): "Nu pas, o cOmar", zegt hij: "Nu pas is jouw geloof gecompleteerd."

Hetgeen wat onze aandacht trekt bij de woorden van de Profeet (vrede zij met hem) "Nee, bij degene in Wiens Hand mijn ziel ligt", is dat hij hier zweert. Dit terwijl hij de meest betrouwbare is in al hetgeen hij zegt zonder te zweren. Wat dan te denken van de woorden waarbij hij zweert. Het zweren versterkt namelijk deze woorden.

De verplichting om meer van de Profeet (vrede zij met hem) te houden dan de ouders en kinderen.

Aboe Hoeraira heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Voorwaar, bij degene in wiens hand mijn ziel ligt. Niemand van jullie gelooft (volledig) totdat ik geliefder bij hem ben dan zijn ouders en kinderen.”

(Boecharie)

De verplichting om meer van de Profeet (vrede zij met hem) te houden dan de familie, het bezit en de algehele mensheid.

Anas heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: "Een dienaar gelooft niet totdat ik geliefder ben bij hem dan zijn familie, zijn bezit en de algehele mensheid."

(Moeslim)

Een waarschuwing voor degene wiens liefde voor iets van de schepping groter is dan voor de Profeet (vrede zij met hem)

Allah de Verhevene spreekt een waarschuwing uit in de richting van degene die meer liefde heeft voor iets van de schepping dan voor Zijn Profeet (vrede zij met hem), zeggende (interpretatie van de betekenis):

"Zeg: ,,Als jullie vaders en jullie zonen en jullie broeders en jullie echtgenotes en jullie familie en de bezittingen die jullie verworven hebben en de handel waarvan jullie verlies vrezen en de huizen die jullie behagen, jullie dierbaarder zijn dan Allah en Zijn Boodschapper en het strijden op Zijn weg, wacht dan tot Allah met Zijn beschikking komt. En Allah leidt het zwaar zondige volk niet."

(Soerat at-Taubah: 24)

Ibnoe Kathier zegt in de uitleg van dit vers: "Als deze zaken "jullie dierbaarder zijn dan Allah en Zijn Boodschapper en het strijden op Zijn weg, wacht dan", oftewel reken dan op hetgeen aan bestraffingen en kwellingen dat voor jullie is klaargemaakt.

Moedjaahier en Hassaan zeggen over de woorden van Allah "wacht dan tot Allah met Zijn beschikking komt" oftewel, met zijn vroege of late bestraffing.

Imam Zamachsharie zegt in de uileg van dit vers: "Dit is het meest schrikwekkende vers."

Imam al-Qoertoebi zegt in de uitleg van dit vers: "Dit vers bewijst de verplichting van het houden van Allah en Zijn Profeet (vrede zij met hem), dat hier niet van afgestapt mag worden en dat deze voorrang genieten op de rest van de geliefden."