Tussen vrees en hoop

4274

Een gelovige balanceert altijd tussen vrees en hoop; vrees voor de Bestraffing van Allah en hoop op Zijn Vergeving. Neem altijd het volgende vers in ogenschouw (interpretatie van de betekenis):

“Weet dat Allah Hard in de bestraffing is en dat Allah Meest Vergevingsgezind, Meest Genadevol is.”

(Soerat al-Maa’idah: 98)

Op momenten dat je verstoord wordt door wanhoop en vertwijfeling, leun dan meer op het gevoel van hoop. En wanneer laksheid en arrogantie jou bekruipen, leun dan meer op het gevoel van vrees.

Imam Aboe Ismail