Verricht het gebed alsof het je laatste is

4974

Waarlijk, Allah de Verhevene gaf onze Profeet (vrede zij met hem) de gunst van welbespraaktheid. In zijn adviezen gebruikte hij slechts weinig woorden, maar zij droegen grootse betekenissen. In zijn spraak gebruikte hij de mooiste en meest sprekende uitdrukkingen. Degene die een sterke band heeft met de Soennah en leiding van de beste dienaar van Allah (vrede zij met hem) zal succes verkrijgen in zowel het wereldse leven als het Hiernamaals.

Het volgende is een kleine studie van een beknopt advies. Veelzeggende woorden die overgeleverd zijn van onze nobele Profeet (vrede zij met hem) waarin al het goeds verzameld zit.

Aboe Ayyoeb al-Ansaarie (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd dat een man de Profeet eens benaderde en vroeg: “Adviseer me en wees beknopt.” (in een andere versie zei hij: “Leer me en wees beknopt.”) De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: “Als je in gebed staat, verricht dan het gebed van iemand die vertrekt. Zeg niets waar jij je in de toekomst voor zal moeten verontschuldigen. En heb geen onbehagen bij wat anderen hebben.”

(Ahmad en Ibn Maadjah;
Hasan verklaard vanwege ondersteunde overleveringen)

Deze overlevering verzamelt drie geweldige adviezen die al het goede samenbrengen. Wie deze begrijpt en ernaar handelt, zal al het goede verkrijgen in het wereldse leven en in het Hiernamaals.

Het eerste advies; Besteed aandacht aan het gebed en verricht het zo perfect mogelijk.
Het tweede advies; Het beschermen en vrijwaren van de tong.
Het derde advies; Wees tevreden en verbind het hart slechts aan Allah.

Het eerste advies

Onze Profeet roept degene die in gebed staat op om het gebed te verrichten als iemand die vertrekt. Het is bekend dat een vertrekkende persoon woorden uit en daden verricht op een manier die anderen niet doen. Dit komt vaak voor bij mensen die reizen. Een persoon die reist van een land waarnaar hij van plan is terug te keren, is niet als een persoon die van een land reist en niet van plan is terug te keren. De definitief vertrekkende persoon is behoedzamer dan de ander.

Als je dus het gebed verricht en in gedachte hebt dat het je laatste gebed zal zijn en daarna geen ander gebed meer zal verrichten, dan ben je ongetwijfeld ijverig en span je je in het goed te verrichten. Je zal het zo perfect mogelijk doen. Je zal de Roekoec, de Soedjoed, de verplichte handelingen en ook de aanbevolen handelingen perfectioneren.

Dit is waarom het voor elke gelovige nuttig is om aan dit advies te denken in elk gebed dat hij begint. En dat hij het verricht als iemand die (definitief) vertrekt en dat hij voelt dat het zijn allerlaatste gebed kan zijn en dat hij erna niet meer zal bidden. Als hij dit voelt, dan zullen deze gevoelens maken dat hij het gebed zo volmaakt en compleet mogelijk verricht.

Het gebed zo volmaakt mogelijk verrichten, zal je leiden naar al het goede en deugdzame. En het zal je beletten van al het kwaad en nietsbetekenende zaken. Het zal het hart vullen met Iemaan (geloof) en je zal de zoetheid ervan proeven. Het gebed zal een lust voor het hart zijn, een verademing, comfort en een bron van geluk.

Sheikh cAbdoer-Razzaaq al-Badr

Volgend deel