Waak over je hart en wend je tot Allah

8428

Het is onmogelijk dat een persoon altijd een en dezelfde houding aanneemt. Zelfs de metgezellen zeiden tegen de Profeet (vrede zij met hem): “O Boodschapper van Allah, wanneer wij ons bij u bevinden, laten we ons vermanen en neemt ons geloof toe. Maar zodra wij terugkeren naar onze gezinnen, vergeten wij dit weer.” Hierop zei de Profeet (vrede zij met hem): “De ene keer is het zo en de andere keer zo.”

Het is dus onmogelijk dat men te allen tijde één patroon aanhoudt. Desondanks is het van belang dat men waakt over de gesteldheid van zijn hart. Indien het hart namelijk naar behoren is, zullen de rest van de ledematen dit ook zijn. Dit geschiedt onder andere door het volgende in acht te nemen:

          Meng je niet in zaken die je niet aangaan.

          Laat het aangaan van confrontaties met anderen na, indien dit geen enkel voordeel met zich meebrengt.

          Laat elke vorm van partijgeest achterwege, aangezien dit de Oemmah uiteen heeft gedreven.

          Wend je tot Allah.

Om deze reden zie je dat sommige leken in hun overtuiging en religieuze toewijding veel beter zijn dan vele studenten van kennis die geen andere zorg hebben dan het weerleggen van anderen en het spreken over hen. Wat heb je te zeggen over die en die? Wat is je mening over dit boek en wat vind jij van datgene wat geschreven is door die en die?

Dit zijn de zaken die een persoon uiteindelijk de afgrond in helpen en zijn hart op afstand houdt van Allah. Uiteindelijk is zijn enige zorg nog maar het spreken over anderen.

Mijn advies aan iedere persoon is om zich te wenden tot Allah. En de mensen, alsook hun onderlinge meningsverschillen, achterwege te laten. Dit is het beste.

Sheikh Moehammad ibnoe Saalih al-ʿOethaymien
(Liqaa’ ul-Baab il-Maftoeh, 232)