Wat komt er na de Ramadan?

18478

We hebben de maand Ramadan achter ons gelaten, de maand van de Koran, Taqwa (godsvrucht), geduld, strijd tegen onze eigen begeerten, genade, vergeving en de maand waarin de Poorten van de Hel gesloten zijn. Wij staan nu voor de volgende vragen:

   Hebben wij het doel van Taqwa bereikt? Zijn wij geslaagd van de ‘Ramadan-school’ en verlaten wij deze met een diploma van de godsvrezenden?

   Hebben wij onze daden van aanbidding zuiver en alleen voor Allah verricht zodat wij Zijn Genade en Vergeving mogen ontvangen?

   Hebben wij onze begeerten bestreden en overwonnen of zijn we verslagen door onze slechte oude gewoonten en onze blinde imitaties?

Ongetwijfeld zal elke oprechte moslim zichzelf dit soort vragen stellen en zal iedereen dit voor zichzelf met eerlijkheid moeten beantwoorden.

Wat zijn wij wijzer geworden na Ramadan?

Ramadan kan je zien als een school van Iemaan en een halte om de spirituele batterijen op te laden zodat men er voor de rest van het jaar weer ‘tegenaan’ kan. Wanneer anders zal iemand een les leren en ten goede veranderen als dit niet gebeurt in de maand Ramadan? De nobele maand Ramadan is een ware school van verandering waarin wij onze daden, gewoonten en manieren – die in strijd zijn met de Wetten van Allah – veranderen. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Waarlijk Allah verandert de toestand van een volk niet, totdat zij veranderen wat er in hunzelf is.”

(Soerat ar-Raʿd: 11)

Als je één van hen bent die werkelijk voordeel hebben verkregen van de maand Ramadan, je Taqwa is toegenomen, je hebt gevast op de manier waarop Allah dit van ons verlangt, je hebt gebeden in de nachten van Ramadan, je hebt je eigen Nafs bestreden, prijs jouw Heer dan en wees Hem dankbaar. Vraag Hem om jou standvastig te maken in alle daden van aanbidding tot de dood je komt halen. Wees niet als degene die door het overdag drijven van handel een fortuin heeft verdiend, maar als de avond valt alles wat hij heeft verdiend cent voor cent wegsmijt. Wat zou men zeggen over zo een persoon?!

Dit is ook precies de toestand van een persoon die terugkeert naar het plegen van zonden nadat hij de maand Ramadan heeft doorgebracht met het vasten en het verrichten van andere daden van aanbidding. Nadat hij was begunstigd met het gehoorzamen van Allah en het met Hem communiceren, keerde hij terug naar het verrichten van slechte daden. Hoe verdorven zijn de mensen die Allah slechts kennen tijdens de Ramadan?

Het tekort doen van iemands eigen geloof na de maand Ramadan manifesteert zich op vele manieren, waaronder:

     Mannen die de gezamenlijke verplichte gebeden verlaten, nadat zij de moskeeën vulden tijdens het Taraawieh-gebed. Zij gingen naar de moskeeën voor de aanbevolen gebeden, maar verlaten de gezamenlijke verplichte gebeden.

     Het teruggrijpen naar verboden zaken.

Het mag duidelijk zijn dat dit geen dankbaarheid tonen inhoudt voor al de zegeningen en gunsten die je van Allah krijgt. Dit houdt juist ondankbaarheid in en het verwerpen van al deze gunsten. Tevens kan dit meteen een indicatie dat iemands vasten niet wordt geaccepteerd. Wij zoeken ons toevlucht hiertegen bij Allah. Degene die namelijk op de juiste manier vast is in een blijde stemming als ʿIed-ul Fitr is aangebroken en hij dankt zijn Heer Die hem in staat stelde zijn vasten af te ronden. Hij blijft vrezen dat Allah zijn vasten wellicht niet zal accepteren, net zoals onze oprechte voorgangers tot zes maanden na Ramadan Allah smeekten om hun vasten en overige goede daden, die zij verrichtten in deze maand, van hen te accepteren.

Tot de tekenen dat iemands vasten en overige goede daden worden geaccepteerd, behoort het feit dat iemands gehoorzaamheid aan Allah, de Verhevene, is toegenomen. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“En (gedenkt) toen jullie Heer bekend maakte: ,,Als jullie dankbaar zijn, dan zullen Wij zeker jullie (genietingen) uitbreiden.”

(Soerat Ibraahiem: 7)

Als de dienaar zijn Heer werkelijk dankbaar is, dan zul je hem geleid zien worden tot (nog meer) gehoorzaamheid en zal hij afstand nemen van zondigheid. Dankbaarheid is het verlaten van zonden, zoals de eerste moslims zeiden. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“En aanbidt jouw Heer, totdat al-Yaqeen (hier: de dood) tot jou komt.”

                                          (Soerat al-Hidjr: 99)

De moslim moet zich constant in een staat van gehoorzaamheid aan Allah bevinden, standvastig houdend aan Zijn Wetten en onwrikbaar in zijn geloof, zodat hij of zij niet één van hen is die Allah alleen aanbidden in één maand of op één plaats. De gelovige weet daarentegen dat de Heer van Ramadan ook de Heer van de overige maanden is en dat Hij de Heer van alle tijden en plaatsen is. Hij is dus standvastig in het gehoorzamen van Allah tot dat de dood hem komt halen (interpretatie van de betekenis):

“Wees standvastig zoals jou is bevolen en degene die met jou berouw heeft (is opgedragen) en overtreed niet.”

(Soerat Hoed: 112)

Aboe ʿAmrah Soefyaan ibnoe ʿAbdillaah overlevert dat hij het volgende zei: “O Boodschapper van Allah! Doe mij een uitspraak over de Islam, waarna ik niemand daarover hoef te vragen.” Hij antwoordde: “Zeg: ,,Ik geloof in Allah en houd je hieraan vervolgens vast.”

(Moeslim)

    Als het vasten in de maand Ramadan voorbij is, dan is er nog altijd het vrijwillige vasten, zoals het vasten van de zes dagen in de maand Shawwaal, de maandagen en donderdagen, de middelste drie dagen van elke Islamitische maand, de dag van ʿAashoerah, de dag van ʿArafah en anderen.

    Als het staan in de nachtgebeden gedurende de maand Ramadan voorbij is, dan zijn er nog altijd de vrijwillige nachtgebeden gedurende het hele jaar. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Zij sliepen tijdens de nacht weinig. En in de nacht smeekten zij in de laatste uren om vergeving.”

(Soerat adh-Dhaariyaat: 17-18)

    Als het uitgeven van liefdadigheid in de maand Ramadan en de Zakaat-ul Fitr achter de rug zijn, dan is er nog altijd de verplichte Zakaah (al-Maal) en nog vele andere mogelijkheden tot het geven van liefdadigheid.

    Het lezen van de Koran en erover nadenken is niet alleen iets voor in de maand Ramadan, het is daarentegen voor alle tijden, net zoals het verrichten van goede daden. Verricht dan ook goede daden en behoed jezelf voor luiheid. En weet dat het voor ons niet is toegestaan om de verplichte handelingen, zoals de verplichte gezamenlijke gebeden, te verlaten of om ze uit te stellen en kom niet in de buurt van verboden zaken, zoals verboden praat, eten en drank, en het kijken of luisteren naar verboden zaken, enzovoorts.

Wees te allen tijde standvastig en oprecht in dit geloof van Allah, omdat je niet weet wanneer je de Engel des Doods zal tegenkomen. Waak ervoor dat hij jou niet komt halen, terwijl je in een staat van zonde verkeert.

O Allah, Degene Die de harten doet omdraaien, maak onze harten standvastig op Uw geloof.

Wij vragen Allah onze vasten, gebeden en onze overige goede daden te accepteren. En wij vragen Hem om onze gehoorzaamheid na de Ramadan te doen toenemen en om de staat waarin onze gemeenschap verkeert te verbeteren. Moge Allah ons eer schenken en mogen wij werkelijk tot onze Heer terugkeren.

Team al-Yaqeen