Wees niet afgunstig

4745

Inmiddels het derde en laatste deel van deze drieluik die we hebben ontleed uit één overlevering van de Profeet (vrede zij met hem) waarin hij adviseert: “Als je in gebed staat, verricht dan het gebed van iemand die vertrekt. Zeg niets waar jij je in de toekomst voor zal moeten verontschuldigen. En heb geen onbehagen bij wat anderen hebben.”

(Ahmad en Ibn Maadjah;
Hasan verklaard vanwege ondersteunde overleveringen)

Vandaag in dit laatste deel dus het derde advies. Het is een oproep om tevreden te zijn, het hart alleen aan Allah te verbinden en geen onvrede te hebben over wat anderen hebben. Hij (vrede zij met hem) zei: “En heb geen onbehagen bij wat anderen hebben.”

Dit betekent om hart te bijeen te houden en een sterke overtuiging en vastbeslotenheid te hebben, en niet afgunstig bent over wat anderen hebben. Het doet je dus niets en je stelt je hoop alleen in Allah, de Allergrootste. Net zoals je met je tong aan niemand anders dan Allah vraagt en je niet een ander smeekt dan Allah, zo is het met alles. Zo dien je niet te wanhopen of je hoop te stellen in een ander dan Allah. Wanhopen kan, behalve in Allah. Je dient je hoop op niemand te stellen maar slechts op Allah alleen. Jouw gebed is een band tussen jou en je Heer. Erin bevindt zich de grootste hulp in het verkrijgen wat je wenst.

Wie dus geen onbehagen heeft in wat anderen hebben, wordt geleid naar een waardig en eerbaar leven. En wiens hart is verbonden aan wat anderen hebben, die zal een nederig en vernederd leven hebben. Degene wiens hart is verbonden aan Allah, hoeft geen hoop op een ander dan Allah te hebben. Hij zal niet om zijn behoeftes vragen, behalve aan Allah. Hij zal niet op een ander vertrouwen dan Allah. Allah zal voldoende voor hem zijn in het leven in deze wereld en het Hiernamaals. Allah, de Majestueuze, zegt (interpretatie van de betekenis):

“Volstaat Allah niet (als Beschermer) voor Zijn dienaar?”

(Soerat az-Zoemar: 36)

“En wie zijn vertrouwen in Allah stelt, Hij is dan Voldoende voor hem.”

(Soerat at-Talaaq: 3)

En succes ligt slechts in de Handen van Allah. Hij Die geen deelgenoten heeft.

Sheikh cAbdoer-Razzaaq al-Badr
http://al-badr.net/muqolat/2594

Vorig deel