Weet dat er een einde is!

6789

Eén van de personen waarvan melding is gedaan in de Koran is Qaaroen. Het vermogen dat deze man in zijn bezit had, kende zijn weerga niet. Je zult denken dat het hier om een gunst gaat, maar niks is minder waar. Voor Qaaroen was al het geld een beproeving en uiteindelijk een bestraffing, want hij belandde tezamen met zijn bezittingen in de bodem van de grond. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Daarom deden Wij hem en zijn woning in de aarde wegzinken en voor hem was er niemand naast Allah die hem kon helpen. En hij behoorde niet tot de winnaars.”

(Soerat al-Qasas: 81)

De reden hiervoor lag aan hem zelf. In plaats van de gunst van Allah ten behoeve van het goede te gebruiken, heeft hij zich hoogmoedig opgesteld en vergat hij dat er een Dag zit aan te komen waarop zijn Heer hem ter verantwoording zou roepen.

Bij veel van onze jongeren ziet men tegenwoordig eigenschappen terug van Qaaroen. Ze zijn begunstigd met een goed leven. Ze blaken van gezondheid en energie. Maar in plaats van deze ten behoeve van zichzelf en de samenleving te gebruiken, vergooien en gebruiken ze dit om de meest verschrikkelijke dingen te doen. De jongeren onder de metgezellen daarentegen, stelden hun leven in dienst van het geloof en durfden grote verantwoordelijkheden te dragen.

Als er tegen onze jongeren wordt gesproken, dan hebben ze geen oor voor de Islamitische adviezen. Dit heeft veel weg van het gedrag van Qaaroen die zich hoogmoedig opstelde. Ook deze jongeren moeten onthouden dat er een Dag zal aankomen waarop een einde komt aan hun energie, hardnekkigheid, koppigheid en hoogmoed. En dan staan ze voor hun Heer. Niet wetende hoe zij zich moeten gedragen. Niet wetende wat zij moeten zeggen om hun verdorven gedrag goed te praten.

Ik vraag Allah om ons en onze jongeren naar het goede te leiden.

Team al-Yaqeen