Werken aan een zuivere intentie

15017

De grote geleerde, Imam Ibn ul-Qayyim al-Djawziyyah, zegt: “Een zuivere intentie in het hart gaat niet samen met het ervan houden om geprezen en gevleid te worden, en het hebberig zijn naar wat de mensen bezitten. Net zo min als het samenkomen van water met vuur en een hagedis met een vis.

Als jij je geroepen voelt om op zoek te gaan naar een zuivere intentie, richt je dan op hebzucht en maak hier een eind aan met het mes van wanhoop (d.w.z. dat je wanhoopt dat je iets kan bereiken met hebzucht). Richt je vervolgens op het bestrijden van de liefde om geprezen en gevleid te worden en neem hier afstand van, zoals de bewonderaars van de wereld zich hebben onthouden van het Hiernamaals. Als het jou lukt om een einde te maken aan hebzucht en de liefde om gevleid en geprezen te worden, dan zal het bereiken van een zuivere intentie makkelijker voor jou worden.

En als jij vraagt: “Wat maakt het voor mij makkelijker om een einde te maken aan hebzucht en afstand te nemen van de liefde om gevleid en geprezen te worden?”

Dan zeg ik: “Het beëindigen van hebzucht wordt makkelijk voor jou als je met zekerheid weet dat er niets is waarvoor iemand hebberig kan zijn, of de schatten daarvan liggen alleen in de Handen van Allah. Niemand anders buiten Hem bezit deze. En een dienaar krijgt hiervan niets toebedeeld, behalve als Hij het wil.

En het afstand nemen van de liefde om gevleid en geprezen te worden, is makkelijker voor jou als je weet dat er niemand is van wie de prijzingen kunnen baten en aanzien kunnen geven en (dat er niemand is) van wie de misprijzingen kunnen schaden en vernederen, behalve die van Allah Alleen. Vandaar dat toen een bedoeïen eens tegen de Profeet (vrede zij met hem) zei: “Mijn prijzingen geven aanzien en mijn misprijzingen onteren (de persoon)”, de Profeet antwoordde met: “Dat is (slechts het geval bij) Allah, Machtig en Verheven is Hij!”

Neem dus afstand van degenen van wie de prijzingen jou geen aanzien geven en jou niet onteren. En volhard in het prijzen van Degene van Wie het prijzen al het eervolle bevat en van Wie het misprijzen alle vernedering bevat.”

En je zult dit niet kunnen realiseren, behalve middels geduld en volle overtuiging. En wanneer geduld en volle overtuiging ontbreken, ben je net als een persoon die over zee wilt varen zonder vaartuig. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Wees geduldig, voorwaar, de Belofte van Allah is waarachtig. En laat je niet provoceren door degenen die niet overtuigd zijn.”

(Soerat ar-Roem: 60)

Ook zegt Allah (interpretatie van de betekenis):

“En Wij hebben onder hen voormannen gemaakt, die met Ons Bevel leiden. Omdat zij geduldig en overtuigd van Onze Tekenen waren.”

(Soerat as-Sadjdah: 24)

(Kitaab ul-Fawaa’id, blz. 219-220)