Woordje over liefdadigheid

11034

Het bouwen van een moskee

Mijn beste broeders en zusters, er is mij gevraagd om iets te zeggen over het belang van het bouwen van moskeeën en het uitbesteden van je vermogen ten behoeve daarvan. En op zich hoef ik slechts te verwijzen naar de uitspraak van de Profeet (vrede zij met hem) waarmee hij te kennen geeft dat degene die een moskee bouwt omwille van zijn Heer, kan rekenen op een huis in het Paradijs.
Iedereen van ons is bezig met het veiligstellen van zijn toekomst in deze wereld. Geld wordt gespaard om in het huwelijk te treden. Geld wordt gespaard om de kinderen het beste onderwijs te laten genieten. Geld wordt gespaard om huizen te kopen. Maar niemand schijnt bezig te zijn met het veiligstellen van zijn toekomst in het Hiernamaals.
Waarom niet daar een huis kopen? Een huis dat veel hoger ligt dan alle andere huizen, namelijk in het Paradijs. Een huis dat iets anders uitademt dan alle andere huizen, namelijk de geur van het Paradijs. Een huis met het verbluffende uitzicht op de tuinen van het Paradijs. Een huis waar de persoon zich echt thuis kan voelen.
Toen Djibriel(vrede zij met hem) op een dag naar de Profeet kwam, zei hij tegen hem: “O Boodschapper van Allah, … doe Khadiedjah Salaam (vredesgroet) van haar Heer en van mij en verblijd haar met een huis in het Paradijs van Qasab (riet gemaakt van parels) waarin zij geen geschreeuw hoort en geen vermoeidheid kent.”
(al-Boekhaari en Moeslim)
Geen geschreeuw en geen vermoeidheid, geen vervelende buren die de muziek hard hebben staan, geen kinderen die steeds opnieuw de bal tegen je deur aan schoppen en geen feesten die tot diep in de nacht doorgaan en jou van je slaap beroven. Ook is er geen sprake van vermoeidheid. Alles om je heen straalt rust uit. De drinkbekers, de ligstoelen, de rivieren, de bomen, de vruchten, de bedienden, alles ademt rust uit. Alles is gemaakt om jou in een rustpositie te brengen. Zorgen en stress zijn onbekende begrippen voor de mensen van het Paradijs. Zij ervaren daar vreugde boven vreugde, genieting boven genieting. Niets kan hun geluk in de weg staan.
Dit Paradijs dat meestal onbereikbaar lijkt voor de meesten van ons, is te bereiken door het meehelpen aan het bouwen van een moskee. Je kunt je geld niet beter besteden dan aan een moskee. Het huis van Allah waar Zijn Naam wordt verheerlijkt, de Koran wordt gereciteerd en lessen worden gegeven. En daarom zien wij dat de moslims door de tijd heen ontzettend veel aandacht hebben gegeven aan de moskeeën. Op allerlei verschillende manieren. Hopende daarmee het Welbehagen van hun Heer te verkrijgen. Dus wij kunnen niet achterblijven wat dit betreft.
Ook wij willen het Welbehagen van onze Heer behalen. Ook wij willen het Paradijs betreden. Ook wij willen een aandeel hebben in het bouwen van de moskeeën. En godzijdank wordt ons die kans nog steeds geboden, dus grijp deze aan met beide handen voordat het te laat is. Want de Profeet geeft in een overlevering te kennen dat er een tijd komt waarin een persoon met zijn liefdadigheid de mensen probeert op te dringen, maar niemand die het aanneemt.
Ik vraag Allah om ons in staat te stellen om hem naar behoren te aanbidden, zowel met onze lichamen als met onze bezittingen. Want het geloof van een dienaar is alleen compleet als hij zich op alle mogelijke manieren onderwerpt aan zijn Heer. Dus ook financieel.
En ik sluit af met een overlevering van de Profeet waarin hij zegt: “Wie voor Allah een moskee bouwt, al is het gelijk aan of kleiner dan een nest van een vogel, Allah bouwt voor hem een huis in het Paradijs.”
(at-Targhieb wat-Tarhieb)
Uitgetypt woordje van Aboe Ismail