Word niet boos!

9221
Een moslim behoort zich goed te gedragen en moet veel geduld hebben om zijn gedrag zoveel mogelijk te verbeteren. Degene die zich het juiste Islamitische gedrag eigen heeft gemaakt, mag zich verheugen met de volgende uitspraak van de Profeet (vrede zij met hem) waarin hij zegt: “De meest geliefden onder jullie bij mij en degenen die het dichtst bij mij zijn op de Dag des Oordeels, zijn degenen die beschikken over het beste gedrag.”
(al-Boekhaari)
Tot de mooie en prijzenswaardige eigenschappen die de moslim sieren, behoort het onderdrukken van woede. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

(Zij zijn het) die uitgeven in voorspoed en in tegenspoed, en die de woede onderdrukken en de mensen vergeven. En Allah houdt van de weldoeners.”
(Soerat Aali cImraan: 134)
En (interpretatie van de betekenis):

“En wat jullie gegeven is, is slechts een vergankelijke genieting van het wereldse leven. Maar wat zich bij Allah bevindt, is beter en blijvender voor hen die geloven en die op hun Heer vertrouwen. En (zij zijn) degenen die de grote zonden en de verdorvenheid mijden. En als zij boos zijn, dan vergeven zij.”
(Soerat ash-Shoeraa: 36-37)
Aboe Hoerayrah overlevert dat een man aan de Profeet (vrede zij met hem) vroeg: Geef mij advies!” De Profeet (vrede zij met hem) zei tot drie keer toe tegen hem: Word niet boos.”
(al-Boekhaari)
De Profeet (vrede zij met hem) omschrijft woede als volgt: “…woede is een hete steenkool in het hart van de zoon van Adam. Zien jullie dan niet de roodheid in zijn ogen en het opzwellen van zijn halsslagader?”
(Imam Ahmed)
Een moslim moet altijd proberen zijn woede te beheersen. De volgende adviezen kunnen hierbij helpen:

– Het zoeken van toevlucht bij Allah tegen de Shaytaan. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“En wanneer jij te maken krijgt met een influistering van de Shaytaan, zoek dan je toevlucht bij Allah.”
(Soerat al-Acraaf: 200)
Toen op een dag twee mannen in de aanwezigheid van de Profeet elkaar uitscholden, terwijl de ogen van één van hen rood werden, zei de Profeet(vrede zij met hem):
“Ik ken een woord, als hij dit zou uitspreken, dan zal zijn woede verdwijnen: Ik zoek mijn toevlucht bij Allah tegen de vervloekte Shaytaan.”
(Moeslim)
– Het veelvuldig gedenken van Allah met name op momenten van woede. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):
“Wanneer degenen die (Allah) vrezen door een influistering van de Shaytaan getroffen worden, gedenken zij (Allah). En dan zien zij (de Waarheid) in.”
(Soerat al-Acraaf: 201)
– Probeer geduldig te zijn wanneer je te maken hebt met een woedeaanval. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):
“Aanvaard de verontschuldiging en roep op tot het behoorlijke en wend je af van de onwetenden.”
(Soerat al-Acraaf:199)
En (interpretatie van de betekenis):
“En degene die geduldig is en vergeeft, dit behoort zeker tot de tekenen van standvastigheid.”
(Soerat ash-Shoeraa: 43)
Team Al-Yaqeen