Zoek Allahs Zegeningen op

5887

Sheikh Ibn ʿOethaymien heeft gezegd: “Wanneer je ziet dat de tijd verstrijkt en jouw levensduur korter wordt terwijl jij niets nuttigs hebt gedaan of enige zegeningen ervaart in je tijd, wees dan gewaarschuwd dat jij niet behoort tot degenen waarover Allah zei (interpretatie van de betekenis):

“En gehoorzaam niet degene wiens hart Wij  onachtzaam hebben gemaakt voor Onze Gedenking en zijn begeerte volgt en wiens zaak verloren is.”

(Soerat al-Kahf: 28)

Oftewel, zijn zaak is verloren en uiteengevallen en hij ervaart geen enkele vorm van zegening.

Besef daarnaast dat sommigen Allah gedenken, maar dit doen terwijl hun hart afwezig is. Op deze manier heeft men hier (d.w.z. het gedenken van Allah) geen baat bij. Degene die zijn Heer middels zijn tong gedenkt, maar niet met zijn hart, zal ongetwijfeld ontnomen worden van zegeningen in zijn daden en tijd. Net zolang totdat zijn zaak uiteindelijk verloren zal gaan. Urenlang steekt hij in een bepaalde zaak, zonder enig resultaat. Was het echter zo geweest dat hij in deze zaak het gezelschap van Allah had opgezocht, dan zou hij de zegeningen in al zijn daden aantreffen.”

Sheikh Ibn ʿOethaymien
(at-Taʿlieq ʿala Sahieh Moeslim)