De ambitie van de Profeet (vrede zij met hem)

8591

Met hem verscheen ijver. Vanaf kindsbeen heeft hij zichzelf het allerhoogste ten doel gesteld, eigende hij zich het meest verheven karakter toe en met minder nam hij geen genoegen. Hij was ambitieus, vooruitstrevend, moedig, uniek, weergaloos en succesvol. De geschiedschrijvers meldden dat een rustplek in de schaduw van de Kacbah speciaal gereserveerd was voor de grootvader van de Profeet (vrede zij met hem). Niemand zou uit ontzag voor hem hier plaats durven nemen. Totdat Mohammed als kindzijnde op een dag hierop ging zitten, dit in weerwil van zijn grootvaders bedienden.

Ook bezat hij voor zijn Profeetschap alle kenmerken van een bewindsman en autoriteit. Dit bracht Qoeraysh ertoe hem de bijnamen ‘de Waarheidsgetrouwe’ en ‘de Betrouwbare’ te geven. Zij zouden zich neerleggen bij zijn oordeel en zijn bemiddeling zoeken.

Toen Allah hem zegende met de Boodschap, keek hij uit naar al-Wasielah: de hoogste graad in het Paradijs. Hij vroeg Allah hierom en leerde ons dit voor hem te vragen bij Allah. Hem is de menselijke volmaaktheid toegekomen. Het gegeven dat hij dit wereldse leven en zijn pracht en praal opzij zette, bewijst zijn daadkracht, aspiratie en vastberadenheid.

Vrede en zegeningen zij met de Boodschapper van Allah.