De beste der schepselen deel 2

9891

Hij (vrede zij met hem) was rechtvaardig in zijn giften en in zijn besluiten. Hij deed niemand onrecht aan en hij werd nooit boos omwille van zichzelf. Alleen wanneer de grenzen van Allah werden overschreden, dan trad hij op. Dit deed hij op een onderrichtende wijze. Hij was de dapperste persoon. Zelfs de meest dappere personen genoten bescherming van de Profeet (vrede zij met hem) in het heetst van de strijd.

Hij (vrede zij met hem) leidde het leger met zijn levenservaring en inzicht waar zelfs de grootste wereldleiders van onder de indruk waren. Hij is de meest verheven vader die de mensheid heeft gekend. De meest verheven echtgenoot volgens zijn eigen vrouwen. De beste opvoeder en verbeteraar van de werelden. Hier getuigen zelfs de hedendaagse opvoedkundigen van.

De wereld heeft vóór hem, noch ná hem een geschiktere en rechtvaardigere leider gekend. Niemand kan hem evenaren in zijn leiderschap. De mensheid heeft ook geen dapperdere en wijzere held meegemaakt dan de Profeet (vrede zij met hem). Hij (vrede zij met hem) voelde zich geroepen om te onderwijzen en op te voeden en er is geen opvoeder of leraar die het niveau van zijn (vrede zij met hem) opvoed- en onderwijstechniek heeft kunnen naderen.

Hij (vrede zij met hem) deed de deuren wijd open, liet de mensen het Rechte Pad zien en leidde hen naar hun Schepper. Hij deed dit met vertrouwen, kennis en gevoel.

Hij (vrede zij met hem) droeg zorg voor kinderen en jeugdigen. Iets wat hen er toe bracht om ontzettend veel van hem te houden. Zoveel zelfs dat de liefde voor de Profeet (vrede zij met hem) de liefde voor hun vaders en moeders overtrof. Deze kinderen wedijverden om de Profeet (vrede zij met hem) te dienen en hem ten dienste te staan omwille van Allah.

Welgekozen waren de woorden van de dichter toen hij het volgende zei over onze Mohammed (vrede zij met hem), namelijk:

En als jij genade toont dan ben je een moeder of een vader

Zij beiden zijn het die in het wereldse de meest genadigen zijn.

De beste der schepselen is gekomen met een Boek dat afkomstig is van Allah, de Verhevene. De gelukzaligheid van de mensen bevindt zich tussen zijn twee kaften, ongeacht de tijd waarin zij leven. Hij heeft regels in zich die toepasselijk zijn voor ieder onderdeel van het leven.

Hij (vrede zij met hem) ging met de mensen om, zoals is voorgeschreven door Allah. Dit deed hij met kennis en inzicht, rekeninghoudend met de natuur van de ziel die niet vrij is van zonde. Vandaar dat de deuren van berouw in de avond opengaan, zodat degenen die overdag hebben gezondigd berouw kunnen tonen. En voor degenen die in de avond hebben gezondigd, gaan de deuren van berouw overdag open. Allah ondervindt zelfs blijdschap wanneer Zijn dienaar berouw toont.

De Profeet (vrede zij met hem) toonde inspanningen op allerlei gebieden omwille van het bewerkstelligen van gelukzaligheid voor de gehele gemeenschap, zowel in het wereldse leven als in het Hiernamaals.

Het verbod op bloedvergieten, het onrechtmatig toe-eigenen en het schenden van iemands eer heeft hij (vrede zij met hem) extra benadrukt tijdens zijn afscheidspreek. cAbdoer-rahmaan ibnoe Abie Bakrata overlevert op gezag van zijn vader, dat de Profeet (vrede zij met hem) eens op zijn kameel zat en iemand de teugels ervan vasthield. Hij (vrede zij met hem) zei: "Welke dag is het vandaag?" Wij zwegen, omdat wij dachten dat hij deze dag een andere naam zou geven. Hij (vrede zij met hem) vervolgde: "Is het vandaag niet de dag van an-Nahr (het offer)?" Wij zeiden: "Jazeker, O Boodschapper van Allah." "En welke maand is het nu?", vroeg de Profeet (vrede zij met hem). Wij zwegen, omdat wij dachten dat hij deze maand een andere naam zou geven. Hij (vrede zij met hem) zei: "Is het nu niet Dhoe l-Hiddjah?" Wij zeiden: "Jazeker." Hierop zei hij (vrede zij met hem): "Waarlijk, jullie bloed, bezittingen en eer is voor jullie onderling niet toegestaan (te schenden), zoals de onschendbaarheid op deze dag van jullie, in deze maand van jullie en in dit land van jullie. Laat de aanwezigen dit doorgeven aan degenen die (vandaag) niet aanwezig zijn."

(Boecharie)