De naam van de Profeet

10793

Mohammed (de Prijzenswaardige) doet zijn naam eer aan. Hij is toonaangevend en vooraanstaand. Alle prijzenswaardige en lofwaardige eigenschappen zijn in hem verzameld en verenigd. Zijn voorbeeld kent geen gelijke. Hij onderscheid zich door zijn voortreffelijke leiderschap. Geprezen is hij bij Allah vanwege zijn onbevlekte Boodschapper-zijn. Hij is Zijn laatste Profeet, Zijn rechtgeaarde dienaar, Zijn uitverkorene en Zijn innige vriend. Tevens is hij geliefd bij de mensen omdat hij hen nabij het hart is. Hij is een genade en een leidsman, een onuitputtelijke bron van goedheden, gezegend waar hij ook is, alom beschermd en eerbiedwaardig. Lofwaardig is zijn karakter, omdat dit gevormd is door de Openbaring. Achtbaar is zijn gedrag, omdat dit opgevoed is door de Profeetschap. Meest Prijzenswaardig is Allah en geprezen is Zijn Boodschapper:

Aan Zijn Naam heeft hij zijn naam ontleend.

De Bezitter van de Troon is de Meest Prijzenswaardige en dit:

dit is Mohammed (de Prijzenswaardige).

Tevens wordt hij Ahmad genoemd, die door cIesaa aan zijn volk in het vooruitzicht is gesteld. Andere namen van hem zijn: al-caaqib (het zegel), al-haashir (de verzamelaar) en al-maahi (de uitwisser). Hij is de laatste en de beste der Profeten en hun voorman. Hij is de eigenaar van de hawdh (waterbassin) waarnaar eenieder hunkert, bezitter van de geëerde positie, vaandeldrager, wiens volgelingen zich onderscheiden van de rest door oplichtende bles, genoemd in de Tauwrah en de Indjiel, versterkt door Djibriel. De weledelachtbare zuiveraar en verbeteraar, hemelhoog verheven, in het bezit van een verruimde inborst en eervolle naamsvermelding. Resoluut, dankbaar, triomferend, zondevrij, ten alle tijden geprezen, vermaard, vastbesloten, vrijgevig en gul. Moge Allah’s zegeningen en vrede tot overlopens toe met hem zijn en zijn familie en volgelingen.