De omgangswijze van de Profeet met de niet-moslimvrouwen

9494

Hij (vrede zij met hem) schenkt geen aandacht aan een vrouw die hem bespot.

Djoendoeb ibnoe Soefyaan overlevert: “De Boodschapper van Allah beklaagde zich over een pijn die hem trof. Hij kon voor (een periode van) twee of drie nachten niet opstaan. Daarop kwam er een vrouw (naar hem toe) en zei: ,,O Mohammed, ik hoop dat jouw shaytaan jou (eindelijk) heeft verlaten, ik heb hem voor twee of drie nachten niet in jouw buurt gezien. Hierop openbaarde Allah het volgende vers (interpretatie van de betekenis):

“Bij de dageraad en bij de nacht wanneer het geheel donker is, jouw Heer heeft jou niet in de steek gelaten, noch is Hij boos op jou.”

(Soerat ad-Doehaa: 1-3)

(al-Boechari en Moeslim)

Hij (vrede zij met hem) beloonde een vrouw nadat zij de moslims een dienst bewees.

cImraan overlevert: “Wij waren op reis met de Profeet (vrede zij met hem) waarna de mensen bij hem hun beklag deden over dorst. Hij stapte af (van zijn rijdier) en riep een persoon…. en cAli en zei tegen hen: “Gaat beiden op zoek naar water.” Hierop vertrokken zij en troffen een vrouw aan met twee kruiken water geplaatst op haar rijdier. Zij vroegen haar: “Waar kunnen wij water vinden?” Zij antwoordde: “De laatste keer dat wij water tegenkwamen was gisteren rond deze tijd en onze mannen zijn achtergebleven, zoekende naar water.” Zij zeiden tegen haar: “Kom dan mee.” Waarop zij vroeg: “Waar naartoe?” Zij zeiden tegen haar: “Naar de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem).” Zij zei: “Je bedoelt degene die Saabi’ (iemand die zich heeft afgekeerd van het geloof van zijn voorvaderen) wordt genoemd.” Zij zeiden tegen haar: “Ja, die. Kom mee.” Zij brachten haar vervolgens bij de Profeet (vrede zij met hem) en de Profeet (vrede zij met hem) liet vervolgens een kom brengen en goot daarin uit de kruiken. En er werd tegen de mensen gezegd: “Drinkt, drinkt”, terwijl zij stond te kijken wat er met haar water werd gedaan. En bij Allah, wij hadden daarna het vermoeden dat het kommetje water nog voller was dan toen de Profeet (vrede zij met hem) begon (met het uitdelen). Hierop zei de Profeet (vrede zij met hem): “Zamelt in voor haar.” Hierop zamelden zij, cAdjwah (een dadelsoort), meel en voor haar in. Toen zij (klaar waren met) inzamelen plaatsten zij alles in een kleed en hielpen haar op haar kameel en plaatsten het kleed in haar schoot. De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei tegen haar: “Weet jij, wij hebben niets van jouw water verbruikt, het is echter Allah geweest die ons te drinken heeft gegeven!”

(al-Boechari)

En in een overlevering van Moeslim vertelde zij de Profeet (vrede zij met hem) dat zij weeskinderen had, waarop de Profeet (vrede zij met hem) tegen haar zei: “Ga en geeft dit aan je kinderen te eten.”

De Profeet (vrede zij met hem) verbiedt het doden van vrouwen tijdens het strijden.

Ibn cOmar overlevert: “De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) vond een dode vrouw tijdens enkele van zijn veldslagen waarop hij het verbood om vrouwen en kinderen te doden.”

(al-Boechari)