En waarlijk, jij leidt naar een recht pad

8731

Jij, O Mohammed, jouw voornaamste taak is het geven van leiding. Jouw grootste bezigheid is het wijzen van de weg. Jouw professie is het verbeteren. Jij leidt naar een recht pad. Dit omdat jij twijfels wegneemt, misconcepties rechtzet, dwaling doet verdwijnen, valsheid uitwist en de waarheid, rechtvaardigheid en het goede doet prevaleren.

Jij leidt naar een recht pad. Als er iemand is die op zoek is naar geluk, laat hem dan jou volgen. Als er iemand is die succes wenst te behalen, laat hem dan jou als voorbeeld nemen. Als er iemand is die verlangt naar verlossing, laat hem dan jouw weg inslaan.

Het beste gebed is de jouwe, het meest voortreffelijke vasten is de jouwe, de meest complete pelgrimage is de jouwe, de meest reine liefdadigheid is de jouwe en de meest intense nagedachtenis van Allah is de jouwe.

Jij leidt naar een recht pad. Wie de ark van jouw leiding bestijgt, zal gered worden. Wie het huis van jouw predikatie binnentreedt, zal veilig zijn. Wie zich vastklampt aan het koord van jouw boodschap, zal ongeschonden blijven. Wie jou volgt, zal niet vernederd worden, noch afdwalen, noch verdolen en noch ontwaarden.

Hoe kan hij immers vernederd worden, terwijl de overwinning aan jouw zijde staat? Hoe kan hij afdwalen, terwijl de leiding zich onder jouw hoede bevindt? Hoe kan hij verdolen, terwijl alle heil met jou is? En hoe kan hij ontwaarden, terwijl Allah jouw Helper en steun en toeverlaat is?

Jij leidt naar een recht pad. Dit omdat jij in de pas loopt met de natuurlijke aanleg en gekomen bent met het verdraagzame monotheïsme, de verheven wetgeving en het complete geloof.

Jij hebt het verstand behoed voor afdwaling, het hart gereinigd van onzekerheid, het geweten gezuiverd van bedrog, de gemeenschap uit de duisternis gehaald en de mensheid bevrijd van valse aanbidding.

Jij leidt naar een recht pad. Jouw woorden zijn leiding, jouw voorkomen is leiding, jouw handelen is leiding en jouw wijze is leiding. Jij bent dan ook de leiding naar Allah, de gids naar het goede, de wegwijzer naar vroomheid en de uitnodiger naar het Paradijs.