En waarlijk, jij (O Mohammed) beschikt over een verheven karakter

8902

Bij Allah, jij bent grandioos, weergaloos, hoffelijk en onbevangen.

Bij Allah, jij bent schaamtevol, gevoelvol, elegant en onbevlekt.

Bij Allah, jij bent het summum van zedelijkheid, de bron van gulheid, de horizon van rechtschapenheid en het uiterste van goedertierenheid.

"En waarlijk, jij (O Mohammed) beschikt over een verheven karakter." Zij doen jou onrecht aan, toch blijf je geduldig. Zij berokkenen jou schade, toch vergeef je hen. Zij spreken schamper over jou, toch neem je hen in genade aan. Zij schofferen jou, toch pardonneer je hen. Zij brutaliseren jou, toch verwijt je hen niets.

"En waarlijk, jij (O Mohammed) beschikt over een verheven karakter." Jij bent geliefd bij zowel koning als onderdaan, bij zowel oud als jong, bij zowel man als vrouw, bij zowel rijk als arm en bij zowel naaste als vreemde. Omdat jij met jouw tederheid de zielen hebt weten te veroveren, met jouw vrijgevigheid beslag hebt weten te leggen op de harten en de mensen in de ban hebt weten te brengen van jouw gratie.

"En waarlijk, jij (O Mohammed) beschikt over een verheven karakter." De Openbaring heeft jou gevormd, Djibriel heeft jou onderricht en de Heer heeft jou geleid. Waakzaamheid vergezelt jou, Zorgzaamheid staat jou ter zijde en succes is jouw medestander.

"En waarlijk, jij (O Mohammed) beschikt over een verheven karakter." Een glimlach tekent zich op jouw gezicht. Vreugde verschijnt met jou ten tonele. Licht straalt van jouw gelaat af. Liefde vult jouw hart. Aalmoezen rollen bij jou gemakkelijk van de hand. Zegeningen zijn met jou en victorie volgt je in kielzog.

"En waarlijk, jij (O Mohammed) beschikt over een verheven karakter." Zelfs met het zwaard boven jouw hoofd, zul je nog steeds niet liegen. Zelfs in tijden van krapte, zul je nog steeds niet bedriegen en zelfs als jou koningschap en monarchie wordt aangeboden, zul je nog steeds niet misleiden. Dit omdat jij een onfeilbare Profeet bent, een voorbeeldige leidsman en een voortreffelijk toonbeeld.

"En waarlijk, jij (O Mohammed) beschikt over een verheven karakter." Al kijk je de dood in de ogen, je blijft eerlijk. Al sta je tegenover een overmacht, je blijft dapper. Al wordt je de kleren van het lijf gevraagd, je blijft goedgeefs. Jij bent tenslotte het beste toonbeeld.

"En waarlijk, jij (O Mohammed) beschikt over een verheven karakter." Jij laat de concurrentie ver achter je als het gaat om geloof, betrouwbaarheid, ethiek en wijsheid. Jij overstijgt iedereen wat betreft kennis, vrijgevigheid, zedelijkheid, dapperheid en opoffering.

En waarlijk, jij (O Mohammed) beschikt over een verheven karakter.