Het geloof van de Profeet (vrede zij met hem)

8452

Zijn geloof is de Islam, het geloof van de natuurlijke aanleg, het geloof van gematigdheid, het geloof van de triomf en de redding, het meest geliefde geloof bij Allah:

"En wie een ander geloof dan de Islam wenst; het zal van hem nooit geaccepteerd worden en in het Hiernamaals zal hij tot de verliezers behoren."

(Soerat Aali cImraan: 85)

Het geloof dat gekomen is om de gemeenschap te verlossen van de ketenen en de boeien, het geloof van eenvoud, allesomvattendheid, compleetheid en algemeenheid.

"Vandaag heb Ik jullie godsdienst vervolmaakt en heb Ik Mijn Gunst voor jullie volledig gemaakt en ben Ik tevreden voor jullie met de Islam als geloof."

(Soerat al-Maa'idah: 3)

Het geloof dat ons leidde van het aanbidden van de dienaren naar het aanbidden van de Heer der dienaren, van de engte van dit wereldse naar de uitgestrektheid van het Hiernamaals, van de duisternis van polytheïsme naar het licht van monotheïsme en van de ellendigheid van ongeloof naar het welbehagen van geloof.

Het geloof dat bestemd is voor iedere tijd en plaats, voorgeschreven door Degene Die de zonden kwijtscheldt en op de hoogte is over het openlijke en het heimelijke.

Het geloof van gematigdheid, dat gekenmerkt wordt door profijtvolle kennis en goede daden, in tegenstelling tot volkeren die voor ons de openbaring hebben ontvangen. De Islam is het geloof van degenen aan wie Allah Zijn Gunsten heeft geschonken en niet van degenen op wie de Toorn van Allah rust, noch de dwalenden.

Allah zond Zijn ongeletterde Profeet naar de wereldbewoners om hen Zijn Verzen voor te dragen, het Boek en de Soennah te onderwijzen en hen te reinigen, terwijl zij daarvoor in dwaling verkeerden. Dit geloof is gekomen met het verbod op het vertellen van leugens, het afleggen van valse getuigenissen, het begaan van onrecht, het onderdrukken van de onderdanen, het zwendelen, het onrechtmatig toe-eigenen van andermans bezittingen, het schenden van andermans rechten en het berokkenen van schade aan jezelf en anderen.

Het is dus het geloof van het versterken van het hart middels het geloof, het bewaken van de gezondheid en de bezittingen tegen teloorgang, het beschermen van de eer tegen bezoedeling, het behoeden van het bloed tegen bloedvergieten en het waarborgen van het verstand tegen verstandsverbijstering.