Het huwelijk van de Profeet (vrede zij met hem) met ʿAa’ishah (moge Allah tevreden met haar zijn)

17981

Alle lof zij Allah en zegeningen en vrede zij met Zijn Profeet Mohammed.

De vijanden van de Islam zullen te allen tijde met ijver hun strijd tegen de Islam voortzetten en proberen de moslims onzeker te maken ten aanzien van hun geloof. Zij schuwen daarbij middelen, noch moeite en stellen alles in het werk om de Islam in een vals daglicht te plaatsen. Eén van hun laatste vijandelijke aanvallen betreft het huwelijk van de Profeet (vrede zij met hem) met ʿAa’ishah (moge Allah tevreden met haar zijn). Zij zeggen dat het tegennatuurlijk en pervers is dat een man van boven de vijftig met een zesjarig meisje trouwt.

Allereerst zal eenieder moeten weten dat de Profeet (vrede zij met hem) daadwerkelijk met ʿAa’ishah trouwde toen zij zes jaar oud was, maar de huwelijksconsummatie heeft pas op haar negende plaatsgevonden, zoals vermeld wordt door al-Boekhaarie en Moeslim.

Wat betreft deze laaghartige en ongegronde bewering, kunnen wij het volgende zeggen:

  1. Het is algemeen bekend dat de Profeet (vrede zij met hem) niet de eerste was die toestemming vroeg om met ʿAa’ishah te trouwen. Hij is namelijk voorgegaan door anderen zoals Djoebayr ibnoe Moetʿim ibnoe ʿAdiyy en dit geeft aan dat ʿAa’ishah volgens de toenmalige Arabieren huwelijksgereed was.
  1. Het was Khauwlah bintoe Hakiem die de Profeet (vrede zij met hem) aanmoedigde om de hand van ʿAa’ishah te gaan vragen. Dus ook de vrouwen van die tijd vonden dat ʿAa’ishah huwelijksgereed was.
  1. De toenmalige vijanden van de Profeet (vrede zij met hem) die alle middelen aanwendden om hem een slechte naam te bezorgen, vonden het huwelijk van de Profeet (vrede zij met hem) met ʿAa’ishah een normale zaak die in overeenstemming was met de gebruikelijke wijze van doen in de maatschappij van die tijd.
  1. ʿAa’ishah was niet de eerste die op vroege leeftijd trouwde, zo trouwde Haalah op hetzelfde leeftijd met ʿAbdoelmoetalib en de dochter van ʿAli (moge Allah tevreden met hen zijn) met ʿOmar toen hij op hoge leeftijd was. Dus het was een normaal verschijnsel in de Arabische samenleving.
  1. Ook dient men te weten dat het rijp worden van een vrouw niets te maken heeft met leeftijd. Zo zien wij soms dat meisjes op een vroege leeftijd symptomen van volle vrouwelijke rijpheid vertonen zoals menstruatie, borsten enz. Meerdere deskundigen geven te kennen dat westerse meisjes symptomen van rijpheid beginnen te vertonen op hun zevende of achtste, terwijl de Afrikaanse meisjes dit doen op hun zesde. En de huidige wetenschap zegt dat de eerste periodieke (maandelijkse) bloeding, ook wel ‘menarche’ genoemd, op een negenjarige leeftijd al kan optreden.
  2. Ook verschilt het rijp worden van streek tot streek. Zo beginnen de meisjes in warme streken vroegtijdig tot rijpheid te komen, in tegenstelling tot de meisjes in koude streken.

Samenvattend kunnen wij zeggen dat het huwelijk van de Profeet (vrede zij met hem) met ʿAa’ishah destijds de gewone gang van zaken was en dat de beschuldiging die richting de Profeet (vrede zij met hem) wordt gedaan slechts een leugenachtige lastercampagne is.

En vrede en zegeningen zij met de Boodschapper van Allah.