Jij bent, bij de Gratie van jouw Heer, geen krankzinnige

8414

Jij bent geen krankzinnige, zoals jouw vijanden willen doen geloven. Integendeel, jij beschikt over het geneesmiddel tegen krankzinnigheid. De dwaze krankzinnige en de futiele zot is daarentegen degene die jou tegenwerkt, ongehoorzaam is, bestrijdt en onheus bejegent.

Jij bent, bij de Gratie van jouw Heer, geen krankzinnige.

(interpretatie van de betekenis van soerat al-Qalam: 2)

Het kan ook niet anders, jij bent immers de meest verstandige onder hen, de meest prudente onder hen, de meest tactvolle onder hen, de meest bedachtzame onder hen en de meest fijnzinnige onder hen.

Hoe kan jij een krankzinnige zijn, terwijl jij bent gekomen met de Openbaring, die de Waarheid ontsluiert, de dwaling ontmaskert, de valsheid overstemt, de onwetendheid wegvaagt en de leiding verkondigt.

Jij bent geen krankzinnige, jij wordt immers geleid door Allah en jij wordt bestraald met Zijn licht. Jij blaakt van vertrouwen en nodigt uit naar het ware. Allah heeft je beschermd tegen iedere vorm van krankzinnigheid en heeft jou uigerust met een uitmuntend verstand, uitstekend doorzicht en verreikend inzicht. Jij bent het die als gids dient voor de weldenkenden, als voorbeeld dient voor de wijsheren en als leidraad voor de rechtgeleiden.

Gelogen heeft hij die jou van krankzinnigheid heeft beschuldigd, want werkelijk, jij vervulde de aarde met wijsheid en de wereld met rechtvaardigheid en billijkheid. Is er een betere gids te bedenken dan jij? Is er een betere wijsheer te vinden dan jij? Is er iemand meer begunstigd dan jij?

Hoe kan er beweerd worden dat Mohammed krankzinnig was, terwijl hij de mensheid de grootste weldaad heeft bewezen, de meest kostbare erfenis heeft nagelaten en het universum de meest gezegende boodschap heeft geschonken?

Jouw broeder cIesaa deed een dode opwekken. Maar jij daarentegen deed vergane generaties herrijzen.