Mohammed als middelpunt van onze conferentie

4419

Allah heeft Mohammed (vrede zij met hem) gestuurd met de Leiding en het geloof van de Waarheid. Het geloof dat uiteindelijk zal zegevieren. Allah heeft hem gestuurd met het Licht als verkondiger van verheugende Tijdingen en als waarschuwer. Hij werd gestuurd na een lange periode waarin geen Profeten werden gestuurd, onwetendheid de overhand kreeg, de valse begeerten de dienst uitmaakten en het aanbidden van Allah verwaarloosd werd.

Hij (vrede zij met hem) werd gestuurd in een tijd waarin stenen werden aanbeden. Stenen die niet in staat waren om te zien, te horen of te spreken. Stenen die niet in staat waren zichzelf te baten, laat staan anderen.

Mohammed (vrede zij met hem) maakte een einde hieraan en kwam met een nieuwe Boodschap. De Boodschap van monotheïsme. Daarmee blies hij nieuw leven in het geloof van Profeet Ibraahiem. Hij werd gezonden in het meest heilige stukje grond op aarde. Hij werd gezonden naar de beste generatie ooit. Hij sprak de beste taal ooit. Zijn komst was het begin van de grote verlossing. Door zijn Boodschap werd de mensheid bevrijd van het aanbidden van stenen en bomen om vervolgens geleid te worden naar het aanbidden van de Heer van de hemelen en de aarde. Met zijn komst werd een hoofdstuk van dwaling en onwetendheid afgesloten en brak een nieuw hoofdstuk aan van kennis en Leiding.

Team al-Yaqeen