Mohammed en zijn Boodschap

9324

De Profeet (vrede zij met hem) nodigde in eerste instantie in het geheim uit naar het geloof. Later zou hij opdracht krijgen van zijn Heer om dit openlijk te doen. Hij besteeg de berg Safaa en riep de mensen bijeen. Hij vertelde hen dat hij was gestuurd om hen te bevrijden van het aanbidden van valse goden en uit te nodigen naar het aanbidden van Allah. Sindsdien heeft hij onophoudelijk de Boodschap verkondigd en liet zich door niets en niemand tegenhouden.

Zijn volk heeft hem daarin herhaaldelijk proberen te dwarsbomen, maar ongestoord ging hij verder. Hij werd uitgescholden, bespuugd en geslagen, maar vastberaden als hij was ging hij door. Hij was gestuurd als genade voor de werelden en niets kon hem tegenhouden.

Hij was anders dan de rest. Hij leefde niet voor het wereldse, maar voor het Hiernamaals. Hij werd door zijn Heer met alle middelen gesteund. Hij was de laatste der Profeten, gestuurd naar alle mensen. Hij is in het bezit van de meest grandioze Voorspraak. Alleen hij is in staat om de Poorten van het Paradijs open te krijgen met de Toestemming van zijn Heer. Hij is de eerste die uit zijn graf opstaat.

Alleen het vergezellen van de Profeet volstaat als eer. De metgezellen die hem hebben meegemaakt, behoren tot de beste generatie. Zij mochten zij aan zij met hem strijden, zij aan zij wisten zij dit geloof groot te maken, zij aan zij wisten zij het Licht van de Islam over de wereld te verspreiden.

Allah heeft de inborst van de Profeet verruimd, hem al zijn zonden vergeven en het grootste aanzien doen toekomen. Zelfs de djinn konden zijn recitatie niet weerstaan en bleven stilzwijgend naar hem luisteren, terwijl hij bad. Zijn recitatie bracht hen er zelfs toe om terug te gaan naar hun volk en hen uit te nodigen naar Allah.

Mohammed werd aangesterkt door verschillende Tekenen en wonderen. Tekenen en wonderen die eerdere Profeten niet kenden. Hij werd in één nacht gevlogen naar Bayt ul-Maqdis in Jeruzalem en steeg vervolgens naar de zevende hemel om daar met zijn Heer te spreken.

De woorden die hij sprak, wisten het hart van eenieder te raken, het verstand van eenieder te overtuigen en het gevoel van eenieder te verroeren. Allah maakte zijn gemeenschap tot de beste gemeenschap. Allah maakte zijn geloof tot het beste geloof. Allah maakte zijn Boek tot het beste Boek. Allah sloot middels hem een reeks van Boodschappers en Profeten af (vrede en zegeningen zijn met hen allen).

Team al-Yaqeen