Mohammed volgens anderen deel 2

8960

D.C. Sharma in "The Prophet of the East" (Calcutta, 1935, pp. 12):

"Mohammed was de personificatie van beminnelijkheid. Zijn invloed was waarneembaar en hier werd nooit aan voorbij gegaan door zijn naasten."

Thomas Carlyle: in "Heroes and Hero Worship:

"Hoe één man eigenhandig, strijdende stammen en rondtrekkende bedoeïenen heeft kunnen veranderen in de meest sterke en beschaafde natie in minder dan twee decennia."

W. Montgomery Watt in "Mohammad at Mecca" (Oxford, 1953, p. 52):

Zijn bereidheid om vervolgingen te ondergaan vanwege zijn geloof, het hoge standaard karakter van de mensen die in hem geloofden en hem als leider aanvaardden, en de grootsheid van zijn uiteindelijke succes – allen getuigen van zijn fundamentele rechtschapenheid. Om te veronderstellen dat Mohammed een bedrieger was roept meer problemen op dan het oplost/roept meer vragen op dan dat het antwoordt. Voorts, geen van de grote der geschiedenis is in het westen zo miskend als Mohammed."

George Bernard Shaw in "The Genuine Islam" (Singapore, Vol. 1, No. 8, 1936):

"Hij moet als de Redder der Mensheid worden beschreven. Ik geloof dat als een man zoals hem het alleenheerschappij over de moderne wereld zou aanvaarden, hij succesvol zou zijn in het oplossen van de problemen, door het brengen van de onontbeerlijke vrede en gelukzaligheid."

Encyclopedia Britannica (vol. 12) betreffende Mohammed:

"…de enorme hoeveelheid details in de vroegere bronnen tonen aan dat hij een betrouwbare, rechtvaardige man was, die veel respect en loyaliteit van anderen verwierf, die evenzo tot de eerlijke en deugdzame behoorden."

Johann Wolfgang von Goethe (wellicht één van de grootste Europese dichters) in "Noten und Abhandlungen zum Weststlichen Dvan" (WA I, 7, 32):

"Hij is geen dichter maar een profeet. Derhalve moet Koran niet gezien worden als een menselijk boek, bedoeld ter educatie of amusement, maar als een Hemelse wetgeving."

Lamartine in "histoire de la Turquie" (Parijs, 1854, Vol. II p. 276-277):

"Filosoof, spreker, discipel, wetgever, strijder, veroveraar van ideeën, hersteller van de aannemelijke geloofsleer van een verering zonder beelden; de stichter van twintig aardse rijken en één spiritueel rijk, dat is Mohammed. Betreffende alle criteria waaraan de grootsheid van de mens wordt bepaald, mogen we onszelf afvragen: ,,Is er een mens grootser dan hem?"