Mohammed volgens anderen

10395

Mahatma Gandhi, "Young India", 1924:

"Ik wilde weten over het beste van het leven van degene die vandaag de dag een onbetwiste invloed heeft op de harten van miljoenen mensen….Ik werd meer dan ooit overtuigd van het feit dat het zwaard niet hetgeen was dat voor de Islam een plaats had veroverd in deze wereld. De consequente eenvoud, volkomen ingetogenheid, achting voor beloften, intense toewijding aan metgezellen en volgelingen, heldhaftigheid, elan en onbegrensde vertouwen in God en de missie van de Profeet. Het waren al deze zaken en niet het zwaard die elk obstakel overwonnen. Bij het eindigen van het tweede deel (van de biografie van de Profeet), was ik bedroefd dat er voor mij niets meer te lezen was van dit grootse leven."

Michael Hart, "The 100, A Ranking of the Most Influential Persons In History," 1978:

"Mijn keuze om Mohammed de lijst van ‘s werelds meest invloedrijke personen aan te voeren, zal wellicht enkele lezers verbazen of door sommigen in twijfel worden getrokken. Maar hij was de enige man in de geschiedenis die buitengewoon succesvol was op zowel werelds als religieus gebied. Het is aannemelijk dat de invloed van Mohammed op de Islam groter was dan de gecombineerde invloed van Jezus en St. Paul op het christendom. Het is deze ongeëvenaarde combinatie van het wereldse en het religieuze aspect, welke naar mijn mening Mohammed het recht geeft beschouwd te worden als meest invloedrijke individu in de menselijke geschiedenis."

Johann Wolfgang von Goethe, een Duitse schrijver heeft gezegd:

"Wij, Europeanen, met al onze denkbeelden hebben nooit kunnen bereiken wat Mohammed heeft bereikt en niemand zal ooit bij machte zijn om hem te evenaren. Ik heb in de geschiedenis van de mensheid naar een voorbeeld gezocht en geconstateerd dat het Mohammed was, zoals de waarheid moet worden onthuld. Waarlijk, Mohammed was succesvol in het onderwerpen van de gehele wereld aan het monotheïsme."

Lane-Poole in "Speeches and Table Talk of the Prophet Muhammad":

"Hij was de meest betrouwbare beschermer voor degene die in aanmerking kwam voor zijn bescherming, de zachtaardigste en meest behaaglijke in het gesprek. Zij die hem zagen werden abrupt vervuld met ontzag; zij die hem naderden hielden van hem, zij die hem beschreven plachten te zeggen: "Nooit heb ik iemand zoals hem gezien, vóór noch na hem." Hij was zwijgzaam , maar als hij sprak was dat vol kracht en gedrevenheid en kon niemand de woorden vergeten die hij uitsprak."

Annie Besant, schrijfster en vrouwenrechtenactivist in "The Life and Teachings of Muhammad":

"Voor een ieder die de biografie van de grote Profeet van de Arabieren heeft bestudeerd en te weten komt hoe deze Profeet plachte te leven en de mensen onderwees, blijft er niets anders mogelijk dan het respecteren van deze achtenswaardige Profeet."